အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, June 7, 2012

ငါဟာ ငါပဲေလ


“ငါဟာ…… ငါပဲေလ”
စံနမူနာယူကာ ေခါင္းညိတ္လိုက္
သခၤန္းစာမွတ္ကာ ေခါင္းခါလိုက္ကြယ္
ေဘးလူေတြကိုၾကည့္ရင္း
မွန္ေရွ႕ရပ္ၿပီး
ငါဘယ္သူလဲလို႔
ဇေ၀ဇ၀ါျဖစ္မိတယ္
နဂိုမရွိေတာ့လည္း
ကိုယ့္အေၾကာင္းေျပာဖို႔
တစ္ပါးသူရဲ႕ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာေတြကိုလွန္ေလွာ
သူမွား ကိုမွန္ လူတတ္ဟန္နဲ႔
လူေတာ္ႀကီးတဲ့လား
ကူးရဖန္မ်ားလို႔
မူရင္းေတာင္မရွိေတာ့ဘူး………………………။
သူ (သရက္)
24 Jan 2012

0 comments:

Post a Comment