အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, June 5, 2012

ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈ


“ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈ”
မေကာင္းမင္းခံ
ေကာင္းမင္းစံရ
မင္းျပဳသမွ်
မင္းယူရမည္
မင္းတာ၀န္တည္း။
သညာကင္းေပ်ာက္
ကိုယ္က်င့္ေကာက္၍
မင္းေဗြေဖာက္ေသာ္
မင္းေသာ္ကယ္ရာ
မရွိပါတည္း။
သစၥာမခ်စ္
 ဂုဏ္-ေငြ-မက္၍
ျဖတ္လမ္းမင္းလိုက္
မင္းရထိုက္မွာ
မင္းၾကမၼာတည္း။
ပညာမာန္တက္
႒ာေနပစ္၍
မင္းျဖစ္ရာဇာတ္
မင္းေဆြရပ္ေက်ာ္
မင္းမေလွ်ာ္တည္း။
မင္းကံမင္းဖန္
မင္းက်င့္တန္လို႔
မင္းတန္ရာသြား
မင္းမွျခားသည္
မရွိၿပီတည့္……..။
                                                                    အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                                                                    Monday, June 04, 2012

0 comments:

Post a Comment