အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, June 3, 2012

တစ္ဆိတ္စာ ရိကၡာကိုရွာမိျခင္း


“တစ္ဆိတ္စာ ရိကၡာကို ရွာမိျခင္း”
တရားရွာရင္း
တရားကိုေလွာင္
အမွားေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္နဲ႔ ငါေပ်ာ္ေနၿပီ
ေန႔ရက္ေတြသာပြားမ်ား
တရားရွာတာ အလကားပါနဲ႔
ကုိယ့္ကိုယ္ကို သညာေပ်ာက္
႐ုိးသားျခင္းကိုေခ်ေဖ်ာက္
နာမည္ေတာက္ဖို႔လည္း ငါက်ိဳးစားေနၿပီ
မွန္ကိုၾကည့္ရင္း တစိမ့္စိမ့္ေတြး
ေလ၀င့္တိုင္းေျပးသြား
တယ္ဟုတ္တဲ့ ငါပါလားလို႔
ေရႊခြက္ကို ပဲ၀က္နဲ႔ကုန္ထားတဲ့ သေဘာတရားကို
အသက္သြင္းခ်င္ေနၿပီ
ခ်ီးမြမ္းမယ္ဆို
လူမိုက္ေသာင္းကို ႀကိဳမယ္
အျပစ္ေျပာမယ့္ သူေတာ္ ေဘးေခ်ာ္ေရာ့ဟဲ့
ေႀသာ္….ငါ……ငါ
မေတာ္ရာ မေလ်ာ္ရာနဲ႔
ဘ၀ကိုစခန္းသြား
ေနေတာင္၀င္ေတာ့မယ္
ေကာင္းေကာင္းအိပ္စက္ဖို႔ မျပင္မိလိုက္ဘူး။
                                                                                              သူ (သရက္)
                                                                                      Sunday, June 03, 2012

0 comments:

Post a Comment