အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, June 2, 2012

လူ

          “လူ”  
မတူညီတဲ့ဘ၀ေတြ ေမြးဖြားလာေတာ့
ေပတံေတြ ကားလိပ္ခ်ေပးရမယ္
ေရာင္စံု ဂဏန္းေတြမွာ
တူညီတဲ့ရသနဲ႔ မွ်တတဲ့အေျဖရွိတယ္
ညိွယူဖို႔မူ၀ါဒေတြရွင္သန္ရေအာင္
ယမေန႐ုပ္မွ မဟုတ္တာကြယ္
လူအဆင့္နဲ႔ ဖက္မတန္တဲ့
ႏွိမ္ခ်ဖို႔အေတြး ေလ်ာ္ရာေျပး ေ၀းေစေတာ့
စာနာစိတ္နဲ႔
ကူညီ႐ိုင္းပင္းဖို႔
အားက်စိတ္နဲ႔
အတုယူဖို႔
ေလးစားစိတ္နဲ႔
တဲြေလွ်ာက္ဖို႔
လာ … တို႔အတူႀကိဳးစားစို႔ …။            ။
           သူ (သရက္)
           5 March 2012

0 comments:

Post a Comment