အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, May 26, 2012

ေက်းလက္ျမင္ကြင္း ေက်းလက္႐ႈခင္း-၅

   မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အထက္မင္းလွၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ေရတြင္းႀကီးေက်းရြာအုပ္စု/ရြာ၊ ရြာဦး ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၀န္းအတြင္း စနစ္တက် စိုက္ပ်ိဳးထားသည္ သက္တမ္း(၂၀)ေက်ာ္ခန္႔ရွိေသာ ကၽြန္းပင္မ်ားျဖစ္သည္။ (၂၀၁၁၊ ႏို၀င္ဘာလ)

0 comments:

Post a Comment