အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, May 17, 2012

မျမင္သာတဲ့ ေ၀ဒနာေတြနဲ႔


“မျမင္သာတဲ့ ေ၀ဒနာေတြနဲ႔….”
မေျပာခ်င္တာလည္း မရွိဘူး
မေျပာခဲ့တာေတြဘဲရွိတယ္
မလုပ္ခ်င္တာလည္း မရွိဘူး
မလုပ္ခဲ့တာေတြပဲရွိတယ္
ဘ၀တဲ့လား
အငိုလြယ္ အ႐ႈိက္ခက္ပါရဲ႕
ေလွာင္အိမ္ထဲက ငွက္
အိမ္ျပန္ဖို႔ ပ်က္ကြက္တယ္လုိ႔ မဆိုပါနဲ႔
မင္းအတြက္လို႔ရည္ညႊန္းတဲ့
ငါ့အတၱကိုခ်ခင္းၿပီး
လမ္းေလွ်ာက္လာတာ
တိမ္ေတြေတာင္ ငိုပဲြဆင္ေနၿပီ
မ်က္ရည္ဆည္ဖို႔လက္ေတြ
မင္းဆီမွာ က်န္ရစ္ခဲ့တယ္ဆိုတာ
မသိပဲေနမလား…………….။
သူ (သရက္)
                Friday, May 18, 2012

0 comments:

Post a Comment