အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, May 5, 2012

ေႏွာင္အိမ္ဖဲြ႕စိတ္

“ေႏွာင္အိမ္ဖဲြ႕စိတ္”
အတိတ္ကို တိုးတိုးေဖာ္လုပ္ရင္း
မနက္ဖန္မ်ားစြာကို ခမ္းနားေစဖို႔
ပစၥဳပၸန္နဲ႔အေဖာ္ျပဳေပးရတာကို ေလွာင္ေနမိတယ္….။
ေပ်ာက္ဆံုးသြားတဲ့ ေန႔ရက္ေတြကို ဖာေထးဖို႔
ျပကၡဒိန္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ၾကည့္မိ
ကုန္ဆံုးသြားတဲ့ အခ်ိန္ေတြကို အစားထိုးဖို႔
နာရီေတြကို သံပတ္တင္း
ခပ္က်ဥ္းက်ဥ္းအခန္းထဲ ေခ်ာင္ပိတ္မိေနၿပီ…….။
            သူ (သရက္)
           May 4, 2012

0 comments:

Post a Comment