အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, April 26, 2012

ဥေပကၡာခြက္ထဲက ေကာ္ဖီ

“ဥေပကၡာခြက္ထဲက ေကာ္ဖီ”

ငါ့ကိုအေဖာ္ျပဳရင္း
ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ ဖန္တီးမယ္လို႔
မိုးသည္းတဲ့ေန႔ေတြမွာ မင္းေျပာေလ့ရွိတယ္
ကဗ်ာျဖစ္ဖို႔ ငါကိုစေတးရက္တယ္လို႔ မေျပာရက္ပါဘူး
ေႏြးေထြတဲ့ ေန႔ရက္ေတြကို ျဖတ္သန္းဖို႔
အဆံုးတိုင္ အေဖာ္ျပဳေပးမယ္………။
ကြန္ျပဴတာကိုဖြင့္တိုင္း
စာအုပ္ေတြလွန္တိုင္းမွာ
ငါဟာမင္းႏွင့္အတူ
ေလာကႀကီးကို ေလ့လာဖူးတယ္
ဘာကိုမွ နားမလည္ေပမယ့္
ေလ့လာမႈေတြကို ဖက္တြယ္ေနတဲ့မင္းကို
မင္းလက္ထဲက အေမ့ခံဘ၀ေလးနဲ႔
႐ူးသြပ္စြာ မက္ေမာရင္း
ဥေပကၡာ ျပဳရက္ေလျခင္းလို႔ ငါမဆိုပါဘူး…….။
မင္းတမ္းတတိုင္းမွာ
ငါေရာက္မလာႏိုင္ေပမယ့္
ငါရွိတဲ့အခါတိုင္းမွာ
မင္းကိုျဖည့္ဆည္းေပမယ္ေလ
အေမ့ခံ ဘ၀ဟာလည္း
ေၾကကဲြစရာပဲရယ္လုိ႔ ေစာဒက,မတက္ေတာ့ဘူး
ႀကံဳသလိုဘ၀ကို မျဖတ္သန္းပါနဲ႔
မင္းရဲ႕ေန႕သစ္တိုင္းကို ေတာက္ပေစဖို႔
ငါ့ကိုငါ ေလာင္ၿမိဳက္ခြင့္ရတာကိုက
ကံေကာင္းျခင္းပဲေလ…..။       ။
                                          သူ (သရက္)
                                       26 April 2012

0 comments:

Post a Comment