အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Friday, April 20, 2012

၀မ္းနည္းမွတ္တမ္း မဖတ္မိသူသို႔

“၀မ္းနည္းမွတ္တမ္း မဖတ္မိသူသို႔”
တိမ္ေတြငိုတာကို
မိုးရြာတယ္တဲ့
မ်က္ရည္ေပါက္ ႀကီး-ငယ္က်ေနတာကို
လေရာင္ဆမ္းသတဲ့
တိမ္ေတြရဲ႕မ်က္ရည္ကို ကမၻာႀကီးက အသိအမွတ္ျပဳတယ္
၀မ္းနည္းေနတဲ့ လ-ကို သမုဒၵရာႀကီးက ႏွစ္သိမ့္တယ္….
ေသြးမ်က္ရည္စီးတဲ့ ႏွလံုးသားနဲ႔
ငါငိုေနတာကို ဘယ္သူမွမသိဘူး
အသံမဲ့ေနတယ္
အေရာင္လြင့္ေနတယ္
ျဒပ္မရွိ အဆင္းမရွိသလို
ခံစားခ်က္တူသူလည္း မရွိခဲ့ဘူး
ႏွလံုးသားတစ္ျခမ္းနဲ႔အတူ မင္းေပ်ာက္ေနတယ္……။
                                                              သူ (သရက္)
                                                            April 20, 2012

0 comments:

Post a Comment