အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Friday, April 13, 2012

ဇာတ္ပ်က္ အနာဂတ္

“ဇာတ္ပ်က္ အနာဂတ္”
ခရီးဆက္ႏိုင္ဖို႔
ေနာင္တေတြကို ရိက္ခါထုပ္
အဆိပ္ေတြကို
တၿမ့ံဳၿမ့ံဳငံုရင္း
ေရွ႕ဆက္ေလ်ာက္
ေရေပၚမွာ အ႐ုပ္ေရးသလို
အလွကိုဖန္တီးေနၾက
ေၾကြက်သြားတဲ့ အတိတ္ေတြဆိုတာ
စီးဆင္းေနတဲ့ ျမစ္ေရေတြလို
ေဟာင္းႏြမ္းရင္း သစ္ေနတယ္
တိမ္ေတြကို ဘယ္သူေရးတာလဲဆိုၿပီး
ဘ၀ကို ရသထုတ္ေနတယ္။
သူ (သရက္)
       13 April 2012

0 comments:

Post a Comment