အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, April 12, 2012

ႏွစ္ကူးေမတၱာ သ၀ဏ္လႊာ

ႏွစ္ကူးေမတၱာ သ၀ဏ္လႊာ
သႀကၤန္ကာလ
ဂိမွာန၀ယ္
မိုးသက္ငယ္ၾကဴး
ေလလည္းျမဴးၿပီ
ဖူး-ပြင့္-ေ၀-စည္
စီရရီတည့္...။
တို႔မ်ား႒ာေန
တိုင္းျမန္ျပည္၀ယ္
ေရစင္ေမတၱာ
ပိေတာက္ေရႊ၀ါျဖင့္
ကိုယ္-စိတ္ႏွစ္၀
လိုတိုင္းရသည္
ေအးျမၿပီတည့္။
တိုင္ျပည္ေခါင္လား
တို႔မင္းမ်ားလည္း
သူေတာ္အမႈ
ျပဳထက္ျပဳ၍
တိုင္းသားျပည္သူ
ၾကည္ျဖဴေစတည့္။
ရွင္-ျမတ္ရဟန္း
ဓမၼလမ္းျဖင့္
ဦးေဆာက္ပန္းသဖြယ္
က်င့္နယ္ပယ္၀ယ္
ဘုရားမ်က္ႏွာ
႐ႈၾကည့္လာၿပီ
နတ္-လူသာဓု ေခၚေစၿပီတည့္။
မိေျမျပည္ထု
အစျပဳကာ
သံုးေလာကေန
မ်ားေ၀ေနတို႔
အတၱ-ပရ
က်ိဳး၀ႏွစ္ေထြ
ရၾကေစသား
ရေစသားတည့္….။
အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
12 April 2012

0 comments:

Post a Comment