အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, April 8, 2012

ဒါဟာ...ေလာကဓံ

“ဒါဟာ…ေလာကဓံ”
အျမင္က်ယ္လို၍
မိုးထက္သုိ႔ပ်ံလိုက္ခ်င္
မုန္တိုင္းႏွင့္ေတြ႕မည္ပင္။
ေၾကာက္လိုကဲြ႕ေရွာင္မယ္ျပင္
ေျမထက္ပင္ ေျမဇာျမက္
နင္းဖတ္သာျဖစ္။
အျမင့္ပ်ံလို႔ ေလာကဓံထင္
နိမ့္ျပန္လည္းမလြတ္ဘူး
ျခားခ်က္ကယ္ထူး။
အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                                     7 April 2012

0 comments:

Post a Comment