အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Wednesday, March 14, 2012

စတုတၳေျမာက္ စာေပမွတ္တိုင္


စတုတၳေျမာက္ စာေပမွတ္တိုင္
စာေရးသူ၏ စတုတၳေျမာက္ စာေပမွတ္တိုင္အျဖစ္ {၀န္ႏွင့္ဂုဏ္}စာအုပ္ကို စာမူခြင့္ျပဳခ်က္ အမွတ္-၆၀၀၀ ၄၅၀ ၁၁၂ ျဖင့္ (Smile) ဖုန္း ၀၉ ၇၃၀၃ ၉၆ ၅၆ [ရန္ကုန္]မွ ျဖန္႔႔ခ်ိလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။
“နိဒါန္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္”
စကားေရြ႕လွန္၊ မွားေမ့က်န္၍
မမွန္ယိမ္းေက်ာ္၊ တိမ္းပါးေသာ္လည္း
သူေတာ္တကာ၊ သည္းခံပါဟု
သံသာေပ်ာင္းပ်၊ ေတာင္းပန္ခ၏
မာနေမာက္မို၊ ငါစာဆိုဟု
မလိုမလား၊ ပိုမလႊားတည့္။               ။(အဘိ႐ူပကပ်ိဳ႕)
          ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ စာေပသင္ယူ ေလ့လာေနစဥ္ စာေပေရးသားျခင္းျဖင့္ ပစၥည္းေလးပါး ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းၾကသည့္ မိဘ၊ ဆရာသမား၊ ရဟန္းဒါယကာ / ဒါယိကာမ၊ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္း၊ ျပည္တြင္း-ျပည္ပမွ ဒါယကာ/ဒါယကာမ အေပါင္း တို႔အား ေက်းဇူးဆပ္ပါ၏။ ျပဳျပဳသမွ် ကုသုိလ္ အဖို႔ဘာဂကို ရၾကပါေစ သတည္း။ ၀မ္းေျမာက္ႏုေမာ္ သာဓုေခၚႏိုင္ၾကေစသတည္း .... ။
ေမတၱာျဖင့္-
                အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
        နာယကဆရာေတာ္၊ ရွစ္မ်က္ႏွာ ပရိယတၱိစာသင္တိုက္
                              သရက္ၿမိဳ႕။  

0 comments:

Post a Comment