အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, February 21, 2012

လြန္

“လြန္”
အေမွာင္ကိုပဲသြား,သြား
အလင္းဘက္ထဲဦးတည္,တည္
နိယာမအမွန္နဲ႔
ေရွ႕ကိုလွည့္ေနတဲ့
ေျခတစ္စံုဟာ
ေနာက္ကိုျပန္ငဲ့တတ္တဲ့
ငါ့စိတ္ေတြကို
ေနာက္ေကာက္ခ်န္ခဲ့ၿပီ……………..။
သူ (သရက္)
Tuesday, February 21, 2012

0 comments:

Post a Comment