အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, January 14, 2012

ပန္းတိုင္ေရာက္ဖို႔ လမ္းမွန္ေလွ်ာက္စို႔


"ပန္းတိုင္ေရာက္ဖို႔ လမ္းမွန္ေလွ်ာက္စို႔"

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုသိ
အလုပ္ရွိ
မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ျမင့္ရမည္။
မိတ္စစ္ကိုရွာ
၀န္းက်င္သာ
ကိုယ္တိုင္မွာလည္း ေျဖာင့္ရမည္။
လံု႔လရွိစြာ
႐ိုးေျဖာင့္ကာ
လိုရွိတိုင္းအရာ က်င့္ရမည္။
ျဖတ္လမ္းပယ္ကာ
လမ္းမွန္ရွာ
အမ်ားေကာင္းက်ိဳးသာ ေဆာင္ရမည္။
သူ႔အက်ိဳးေဆာင္
ကုိယ့္က်ိဳးေအာင္
ဘ၀ ခု-ေနာင္ ခ်မ္းသာမည္။
သူ႔ဂုဏ္ကိုေဆာင္
ကိုယ့္ဂုဏ္ေရာင္
ခုေရာေနာင္ပါ ထြန္းေျပာင္မည္။
သူ႔က်ိဳးရွာမွီး
ကိုယ့္က်ိဳးၿပီး
ခိုမွီးရသည္ နိဗၺဴျပည္။
   သူ (သရက္)
       January 14, 2012

0 comments:

Post a Comment