အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Monday, January 23, 2012

A Buddhist Monk and his Responsibilities


A Buddhist Monk and His Responsibilities

“If you are a real Myanmar, you have been to Bagan. If you are a real Myanmar Buddhist man, you have been in robes, at least once in your life.” These are favorite sayings and in fact, almost every Buddhist male in Myanmar does become a novice or a monk at least once, at least for a week. Other men become and remain monks for their entire lives. Now, the question might arise – what are their aims and responsibilities?
In the Raṭṭhapāla Sutta of the Majjhima Nikāya, Ven. Raṭṭhapāla explained the reason to undertake the monastic life to King Koravya thus: “Great king, there are four summaries of the Dhamma that have been taught by the Buddha. What are the four? Life in any world is unstable, it is swept away. This is the first summary of the Dhamma. Life in any world has no shelter and no protector. This is the second summary of the Dhamma. Life in any world has nothing of its own; one has to leave all and pass on. This is the third summary of the Dhamma. Life in any world is incomplete, insatiate, the slave of craving. This is the fourth summary of the Dhamma. Knowing and seeing and hearing them, I went forth from the home life into homelessness.”(Sutta No. 82)

Saturday, January 14, 2012

ပန္းတိုင္ေရာက္ဖို႔ လမ္းမွန္ေလွ်ာက္စို႔


"ပန္းတိုင္ေရာက္ဖို႔ လမ္းမွန္ေလွ်ာက္စို႔"

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုသိ
အလုပ္ရွိ
မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ျမင့္ရမည္။
မိတ္စစ္ကိုရွာ
၀န္းက်င္သာ
ကိုယ္တိုင္မွာလည္း ေျဖာင့္ရမည္။
လံု႔လရွိစြာ
႐ိုးေျဖာင့္ကာ
လိုရွိတိုင္းအရာ က်င့္ရမည္။
ျဖတ္လမ္းပယ္ကာ
လမ္းမွန္ရွာ
အမ်ားေကာင္းက်ိဳးသာ ေဆာင္ရမည္။
သူ႔အက်ိဳးေဆာင္
ကုိယ့္က်ိဳးေအာင္
ဘ၀ ခု-ေနာင္ ခ်မ္းသာမည္။
သူ႔ဂုဏ္ကိုေဆာင္
ကိုယ့္ဂုဏ္ေရာင္
ခုေရာေနာင္ပါ ထြန္းေျပာင္မည္။
သူ႔က်ိဳးရွာမွီး
ကိုယ့္က်ိဳးၿပီး
ခိုမွီးရသည္ နိဗၺဴျပည္။
   သူ (သရက္)
       January 14, 2012

Tuesday, January 10, 2012

ႏွလံုးသားထဲကပဲ ဒါေပမယ့္ အေ၀းတစ္ေနရာမွာ


ႏွလံုးသားထဲကပဲ….ဒါေပမဲ့ အေ၀းတစ္ေနရာမွာ
ဒို႔ငယ္ငယ္က
မရွိမပူ ရွိအတူႏွင့္
ေအးတူပူမွ် ညီညြတ္ၾက၏။
အရြယ္ေရာက္လာ ခုခ်ိန္ခါ၀ယ္
ဘဲြ႕ဒီဂရီ ဂုဏ္ေတြမွီၿပီး
မင္းထက္ငါသာ ၿပိဳင္ဆိုင္လာၿပီ။
ေတြ႕လွ်က္မေခၚ ျမင္လည္းမေျပာ
ဟန္ေဆာင္ကာသြား မုန္းမာန္ပြားသည္
ေလးဆယ္ေက်ာ္မွ စတဲ့ဘ၀……..။ သူ (သရက္)
*****
     သူငယ္ခ်င္း သံုးေယာက္ရွိသည္။ သံုးကုိယ္ တစ္စိတ္ႏွင့္ မရွိအတူခံ ရွိအတူစံၾကသည္။ ဘယ္ေ လာက္အထိ အတဲြညီၾက၊ ခ်စ္ခင္ၾကသည္ဆိုေသာ္ ရႊတ္ေနာက္ေနာက္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက သူတို႔ သံုးေယာက္ကို “သံုးဘီးကား” ဟု ေခၚၾကသည္ အထိ ျဖစ္သည္။
     အခ်ိန္ကား အရာရာကိုေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ အသစ္ေတြကို ေဟာင္းေစႏိုင္သလို အေဟာင္းေတြ ကိုလည္း ျပန္လည္ ဆန္းသစ္ေစႏိုင္စြမ္း ရွိသည္။ ေ၀းကြာေနသူေတြကို ဆံုဆည္းေ ပးႏိုင္သလို နီးေနသူေတြကိုလည္း အေ၀းကို လြင့္စင္ေစႏိုင္သည္။ အခ်ိန္သည္ အရာရာကို ကုစားႏိုင္သည့္ အေကာင္းဆံုးေ ဆးတစ္လက္ျဖစ္ သည္။ ထို႔အတူ အၿငိဳးအေတးမ်ား အာဃာတ အမုန္းမ်ားကို ဖဲြမီးသဖြယ္ တေငြ႕ေငြ႕ႏွင့္ေလာင္ေစသည့္ အဆိုး၀ါးဆံုး ေဘးဥပါဒ္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။