အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, December 24, 2011

"အမွဳိက္ေတာင္းေလးျပည့္ေနၿပီ"


“အမႈိက္ေတာင္းေလးျပည့္ေနၿပီ”

အလုပ္ေတြလုပ္ေနရင္း

အလုပ္မဲ့ေနၾက……။
စကားေတြေျပာေနရင္း
ဆြံ႕အေနၾက….။
တစ္မိုးေအာက္မွာဆံုဆည္းရင္း
စိတ္ဓာတ္ေတြေၾကမြၾက……….။
မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရင္း
႐ိုင္းပင္းမႈကိုေနာက္ကိုင္းေနၾက……..။
ဟားတိုက္ေနရင္း
ႏွလံုးသြားေတြငိုေၾကႊးၾက………။
ပညာေတြသင္ရင္း
အသိေတြေခါင္းပါးၾက……..။
မွန္ေရွ႕ရပ္ေနရင္း                            
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုဘာမွန္းမသိၾက……။
မာနတံခါးရြက္ကိုဆဲြေစ့
ခြင့္လႊတ္ျခင္းေတြကို
အမွိဳက္ေတာင္းထဲ
တြယ္တာမဲ့စြန္႔ပစ္
ေအာ္………လူတဲ့လား?
တလူလူေနလိုက္တာ
တစ္ေယာက္တည္းေနတာေတာင္
ၾကပ္ေနလို႔
ဟုိဖက္ေရႊ႕ပါဦးလုပ္ေနရၿပီ...။    ။
                             သူ (သရက္)
                            25 Dec 2011

0 comments:

Post a Comment