အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Wednesday, October 5, 2011

အိမ္ျပန္မယ္ဆို..သူငယ္ခ်င္း!


“အိမ္ျပန္မယ္ဆို….သူငယ္ခ်င္း”
အိပ္မက္ငွက္တို႔ ႏိုးလန္႔ပ်ံ
ငါလည္း ရင္ခြင္ျပန္ၿပီ…...။
အိမ္သူ-အိမ္သားေတြက
ငါ့ကို မ်က္ႏွာစိမ္းလိုၾကည့္
သူစိမ္းတစ္ရံစာလို ဆက္ဆံ-တဲ့
အိမ္လြမ္းငွက္တစ္ေကာင္က
အဆိပ္သင့္ပ်ံသန္းစဥ္ ေျပာသြားတယ္။
ငါဟာ…. အိမ္ေပၚကဆင္းလာတာမဟုတ္ဘူး
ေသြးသားေတြနဲ႔အတူ
အရပ္တစ္ပါးစီးလာတာ
အိပ္တန္း၀င္ငါ့အခ်ိန္
နားခိုရာငါ့အိမ္ဟာ
ေႏြးေထြးေနဆဲ
သက္၀င္ေနဆဲ-တဲ့
မုန္တိုင္းသင့္ငွက္တစ္ေကာင္က
ေလေျပသန္းေတာ့
လန္းသြားတယ္…….။            ။
သူ (သရက္)
Wednesday, October 05, 2011

Tuesday, October 4, 2011

ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ပါဠိစာေပေလ့လာသင္ၾကားေရး တကၠသိုလ္


ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ပါဠိစာေပသင္ၾကားေရးတကၠသုိလ္ (BPU)လမ္းညႊန္
          ဘီပီယူ (BPU)-ဟု အတိုေကာက္ေခၚေသာ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ပါဠိစာေပသင္ၾကားေရးတကၠသုိလ္ {Buddhist and Pali University of Sri Lanka}-ကို ၁၉၈၁-ခုႏွစ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၈၂- ခုႏွစ္တြင္ ပညာသင္ၾကားေရးကို စတင္ခဲ့သည္။ ပင္မ တကၠသိုလ္အျပင္ ဘဲြ႕လြန္ေက်ာင္းခဲြတစ္ခုလည္း ရွိသည္။
ပင္မတကၠသိုလ္(Main Campus)သည္ ကိုလမ္ဘို ၿမိဳ႕ေတာ္မွ ၂၈-ကီလိုမီတာခန္႔အကြာ ေဟာမဂါမၿမိဳ႕နယ္၊ ပိတိပနရြာတြင္ တည္ရွိသည္။ ဤတကၠသိုလ္၏ အခဲြျဖစ္ ေသာ ဘဲြ႕လြန္ေလ့လာေရးဌာန(Postgraduate Studies)မွာ ကိုလမ္ဘိုတကၠသိုလ္ (University of Colombo)အနီး၊ ကိုလမ္ဘို(၇)တြင္ တည္ရွိသည္။ ပင္မတကၠသိုလ္တြင္ Under Graduate-အတန္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးၿပီး၊ အခဲြတြင္မူ Post Graduate-အတန္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးသည္။