အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, September 25, 2011

သူငယ္ခ်င္း ......... သို႔


သူငယ္ခ်င္း …… သို႔
ေပးဆပ္ျခင္းနဲ႔ေမြးဖြား
ေက်နပ္ျခင္းနဲ႔ရွင္သန္
ခြင့္လႊတ္ျခင္းအျပည့္နဲ႔
ရွင္သန္ေနတဲ့ ဘ၀မွာ
ဘာေတြမွ ထပ္မလို
သူၿပံဳးေနရင္
ကိုယ္ေပ်ာ္ေနလို႔
နားလည္ေပးပါဆိုတဲ့
မ်က္၀န္းကိုျပဖို႔ေတာင္
အတၱႀကီးတယ္ထင္လို႔
၀င့္လို႔ေတာင္ မၾကည့္လိုဘူး။
      သူ (သရက္)
    Sunday, September 25, 2011

0 comments:

Post a Comment