အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Friday, September 23, 2011

အက္သံ


အက္သံ
ေျပာခ်င္တာေတြလား ……?
ေျပာသင့္တာေတြလား ……?
မေျပာခ်င္တာေတြလား ……?
မေျပာသင့္တာေတြလား …….?
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္
ေျပာခ်င္လြန္းလို႔ ဗလံုးဗေထြးျဖစ္
ဟစ္သံေတြက်ယ္လြန္းလို႔ နားကလ်ံထြက္
ဒီမယ္……..
ႏွလံုးသားနဲ႔ နားဆင္ၾကည့္ပါလား
ခံစားတတ္မႈေတြ
နားလည္မႈေတြနဲ႔သာ
အမွန္စကားေတြၾကားၿပီး
ၾကားတဲ့စကားေတြလည္း မွန္မွာေနာ္…..။                
           သူ (သရက္)
               Friday, September 23, 2011

0 comments:

Post a Comment