အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, August 27, 2011

ဆႏၵမဲ့ဘ၀ သံစဥ္လွဂႏၳ၀င္ေတး


ဆႏၵမဲ့ဘ၀ သံစဥ္လွဂႏၳ၀င္ေတး
ေပ်ာ္ရာမွာမေနရေပမဲ့
ေတာ္ရာမွာေနၿပီး
ေပ်ာ္ေနတတ္ၿပီ….။
ေလွ်ာက္ခ်င္တဲ့လမ္းကေသြဖည္ကာ
ေလွ်ာက္သင့္တဲ့လမ္းေပၚမွာ
ေနသားတက်လည္းျဖစ္ေနၿပီ……။
ျဖစ္ခ်င္တာေတြကိုသိမ္းဆည္း
ျဖစ္သင့္တာေတြကို ဖန္တီးကာ
ဘ၀ကိုအလွဆင္ေနမိၿပီ……။
သူ (သရက္)
Sunday, August 28, 2011

0 comments:

Post a Comment