အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Wednesday, August 24, 2011

ေလာကဓံ


“ေလာကဓံ”
ေလာကသေဘာ
လူ႔႐ြာေတာ၀ယ္
လိုအင္ျပည့္၀
မရခါႀကံဳ
ေျခြရံျပည့္စံု
ကင္းတုံတလွည့္
ကဲ့ရဲ႕ျပစ္ေျပာ
ခ်ီးမႊမ္းေသာႏွင့္
ခ်မ္းသာတန္ခိုး
ဆင္းရဲမ်ိဳးသည္
ဘုရားေသာ္မွ
ႀကံဳေတြ႕ရၿပီ
တို႔က..….ဘာမို႔လဲ။
သူ {သရက္}
Tuesday, August 16, 2011

0 comments:

Post a Comment