အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, August 9, 2011

တတိယေျခလွမ္းအတြက္ သတင္းေကာင္း


မမွားေသာေ႐ွ႕ေန မေသေသာေဆးသမားဆိုတာ မ႐ွိဘူးတဲ့…..။
လူဆိုတာ မွားတတ္တဲ့အမ်ိဳးမို႔….
ဘ၀မွာ အနည္းဆံုးတစ္ႀကိမ္ေတာ့ မွားခဲ့ၾကမွာပဲ။
သို႔ေသာ္…..တစ္ႀကိမ္အမွားက ဘ၀ပ်က္သြားႏိုင္သလို
တစ္သက္တာအမွားေတြကလည္း
တစ္ခဏအတြင္း မွန္သြားႏိုင္တယ္ေလ…….
ဘာေတြကြာျခားလို႔ပါလဲ.……?.........?.........?
 [စာမူခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္-၆၀၀၅၄ ၇၀၁၁]
{မ်က္ႏွာဖံုးခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္-၆၀၀၅၁ ၂၀၈၁၁}
ျဖန္႔ခ်ိေရး-
ကိုဖိုးလံုး (Smile) 
တိုက္ ၅၅၊ အခန္း-၇၊ ၅-လႊာ။
မဂၤလာသုခလမ္း၊ ၅-ရပ္ကြက္ (ဟံသာရိပ္မြန္လံုးခ်င္းအိမ္ရာေ႐ွ႕)၊ သေဘၤာက်င္းမွတ္တိုင္။ 
ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀ ၃၉၆ ၅၆ တြင္ ဆက္သြယ္မွာယူႏိူင္သည္။

0 comments:

Post a Comment