အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Monday, August 1, 2011

တတိယေျခလွမ္းရဲ႕ ပဏာမေစတနာ


တတိယေျခလွမ္းရဲ႕ ပဏာမေစတနာ
ဘ၀ကို
ေသာင္ျပင္နဲ႔သာ
တင္စားခြင့္႐ွိပါမူ
လူေတြဟာ
ေရလွိဳင္းေတြလို႔
ဆိုလိုက္ခ်င္ရဲ႕………..။
ေသာင္းျပင္ကိုေရာက္လာၿပီး
ကမ္းစပ္မွာ ေျခရာခ်
အတုိင္းတာတစ္ခုေတာ့
ထင္က်န္မွာေပါ့……….။
ေျခလွမ္းတိုင္း အရာမထင္ေပမဲ့
ေရာက္လာတိုင္းေတာ့
ေျခရာခ်န္ခဲ့တယ္။
ေတြ႕ခြင့္သာသူကို
ျမင္ႏိုင္ခြင့္႐ွိပါေစ။
သူ (သရက္)
           Sunday, July 31, 2011
အ႐ွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)၏ {စနစ္တက်မွား} တတိယေျမာက္ စာအုပ္အတြက္ ခြန္းဆက္လႊာ။

0 comments:

Post a Comment