အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, July 17, 2011

လကၤာေရာက္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္း


၂၀၁၁-လကၤာတမန္မဂၢဇင္း စာမူဖိတ္ေခၚရက္တိုးျခင္း
သီရိလကၤာႏိုင္ငံ႐ွိ တကၠသိုလ္အသီးသီးတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကကုန္ေသာ စာေပ ၀ါသနာ႐ွင္ သံဃာေတာ္မ်ားဘုရား-
(တတိယအႀကိမ္) လကၤာတမန္မဂၢဇင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္ေ၀ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ စာမူဖိတ္ေခၚရက္ကို ဇူလိုင္လ(၁၆)ရက္ေန႔တြင္ ပိတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း စာပါေပ၀ါသနာ႐ွင္ ညီေတာ္/ေနာင္ေတာ္မ်ား၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္အရ အားလံုးပါ၀င္ ေစလိုေသာ ဆႏၵမြန္ျဖင့္ ဇူလိုင္လ(၂၄)ရက္ေန႔အထိ တစ္ပတ္တိတိ စာမူလက္ခံရက္ကို ထပ္မံ၍တိုးလိုက္ပါသည္ဘုရား။ မိမိတို႔ႏွစ္သလို အဂၤလိပ္-ျမန္မာစာမူမ်ားကို စည္းကမ္း ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ lankatamanmagazine@gmail.com- သို႔ ေပးပို႔ေတာ္မူၾကပါရန္ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္ ဘုရား။
ေမတၱာျဖင့္-
           အယ္ဒီတာအဖဲြ႕
         လကၤာတမန္မဂၢဇင္း     
      Sunday, July 18, 2011

0 comments:

Post a Comment