အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, July 21, 2011

မနက္ဖန္ပန္းပုကို ထုဆစ္ျခင္း


မနက္ဖန္ပန္းပုကို ထုဆစ္ျခင္း
ဦးေႏွာက္ကခင္းတဲ့
လမ္းေတြေပၚေလွ်ာက္ရင္း
ႏွလံုးသားရဲ႕
ကာရန္မညီတဲ့
ေတာင္းဆိုမႈေတြကို လ်စ္လ်ဴ႐ွဳ႕ကာ
ငါလည္း ငါ့၀န္ကိုထမ္း
ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းပဲ
ဘ၀ကိုထြင္ခဲ့ၿပီ….။

Sunday, July 17, 2011

လကၤာေရာက္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္း


၂၀၁၁-လကၤာတမန္မဂၢဇင္း စာမူဖိတ္ေခၚရက္တိုးျခင္း
သီရိလကၤာႏိုင္ငံ႐ွိ တကၠသိုလ္အသီးသီးတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကကုန္ေသာ စာေပ ၀ါသနာ႐ွင္ သံဃာေတာ္မ်ားဘုရား-
(တတိယအႀကိမ္) လကၤာတမန္မဂၢဇင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္ေ၀ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ စာမူဖိတ္ေခၚရက္ကို ဇူလိုင္လ(၁၆)ရက္ေန႔တြင္ ပိတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း စာပါေပ၀ါသနာ႐ွင္ ညီေတာ္/ေနာင္ေတာ္မ်ား၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္အရ အားလံုးပါ၀င္ ေစလိုေသာ ဆႏၵမြန္ျဖင့္ ဇူလိုင္လ(၂၄)ရက္ေန႔အထိ တစ္ပတ္တိတိ စာမူလက္ခံရက္ကို ထပ္မံ၍တိုးလိုက္ပါသည္ဘုရား။ မိမိတို႔ႏွစ္သလို အဂၤလိပ္-ျမန္မာစာမူမ်ားကို စည္းကမ္း ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ lankatamanmagazine@gmail.com- သို႔ ေပးပို႔ေတာ္မူၾကပါရန္ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္ ဘုရား။
ေမတၱာျဖင့္-
           အယ္ဒီတာအဖဲြ႕
         လကၤာတမန္မဂၢဇင္း     
      Sunday, July 18, 2011

Thursday, July 14, 2011

Wazo An Auspicious Month


Wazo An Auspicious Month
          Wazo is a fourth month in Myanmar calendar and it generally goes with July. It is included in the hot season as well as rainy season in Myanmar in which there has three seasons in a year; the hot season, the rainy season and the cold season. There are four months in each respective season. Wazo is not only one of the crucial months in the heart of Myanmar to perform their religious activities but for monks to be retreat.
          There are colourful religious festivals in each and every moth around the year in Myanmar. Wazo festival is held in Wazo-moth, July. Young Buddhists go on picnic into the forest nearby to pluck seasonal flowers which are to be offered to the Pagodas, Buddha Images and monks as Wazo-flowers. And all Buddhists offer especially Wazo-robe, Wazo-candle and so forth in this blissful occasion to the monks, as well.

Wednesday, July 13, 2011

လျမတ္၀ါဆို (အပိုင္း-၂)

    လျမတ္၀ါဆို
    ေလးအသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္းထက္က ေဂါတမဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ဒီပကၤရာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္ရင္းတြင္ သုေမဓာ႐ွင္ရေသ့ဘ၀ျဖင့္ လက္တစ္ကမ္းတြင္႐ွိေနေသာ မိမိအက်ိဳး ကိုစြန္႔၍ သတၱ၀ါတို႔၏အက်ိဳးငွါ ဘုရားဆုကိုပန္ေတာ္မူၿပီး၊ ဘုရားျဖစ္ရန္ ဗ်ာဒိတ္ရေသာေန႔သည္ ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔ျဖစ္သည္။
          သက်သာကီ၀င္မင္းတို႔၏အ႐ွင္ သုေဒၶါဓနမင္းႀကီး၏ မိဖုရားေခါင္ႀကီး မာယာေဒ၀ီ၏ ၀မ္းၾကာ တိုက္တြင္ ေနာက္ဆံုးဘ၀ျဖစ္သည့္ သိဒၶတၳမင္းသားဘ၀ကို ပဋိသေႏၶစတည္ရာေန႔သည္ ၀ါဆိုလျပည့္ ေန႔ပင္ျဖစ္သည္။

Tuesday, July 12, 2011

လျမတ္၀ါဆို (အပိုင္း-၁)


လျမတ္၀ါဆို
          ၀ါဆိုလသည္ ၁၂-ရာသီပဲြေတာ္မ်ားကို က်င္းပသည့္လမ်ားထဲမွ ၀ါဆိုပဲြေတာ္ကို က်င္းပသည့္လျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လတိုင္းတြင္ ပဲြေတာ္မ်ား႐ွိသည္။ အမ်ားစုမွာ ဘာသာေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ပဲြေတာ္ မ်ားသာျဖစ္သည္။ ၀ါဆိုလသည္ ရာသီအားျဖင့္မူ ေႏြရာသီႏွင့္ မုတ္သုန္ ကာလတြင္ က်ေရာက္ပါသည္။ လဆန္း(၁၅)ရက္သည္ ေႏြရာသီ၌ပါ၀င္ၿပီး၊ လဆုပ္(၁၅)ရက္သည္ မိုးရာသီတြင္ အက်ဳံး၀င္ပါသည္။ ၀ါဆို၊၀ါေခါင္ ေရ ေဖာင္ေဖာင္ဟု ဆိုစမွတ္ျပဳၾကသည္။

Monday, July 11, 2011

Buddhists' Sabbath Day


Buddhists’ Sabbath-day
          Myanmar and Sri Lankans have the same Theravāda Buddhism. Majority people in both countries are brought up in the cradle of Theravāda Buddhism. Though we grow up in the bosom or live under the same roof of Theravāda Buddhism, there are different performing and activities on it in day to day life of respective people. Of them, Sabbath-day, Uposatha in Pāli, U-puth in Myanmar and Poya in Sri Lanka, is one of the most profound religious activities that can be seen obviously in Myanmar and Sri Lanka.

Saturday, July 9, 2011

သီတင္းသီလ ေစာင့္ၾကေသာခါ (အပိုင္း-၃)


   သီတင္းသီလ
               ေစာင့္ၾကေသာခါ

        ရန္ကုန္ကဲ့သို႕ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ားတြင္ တစ္လေလးသီတင္းလံုး႐ွိေသာ ဥပုသ္ရက္မ်ား၌ ေန႔လည္ေန႔ခင္းတြင္ တရားထိုင္ေလ့႐ွိၾကသည္။ ေက်ာင္းတိုင္းေတာ့မဟုတ္ပါ။ အမ်ားစုမွာ ရိပ္သာမ်ားသာ ျပဳလုပ္ေလ့႐ွိသည္။
          တစ္မူထူးျခားခ်က္အေနျဖင့္ ေျပာရပါမူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၀ါတြင္း ကာလတြင္ အလွဴအတန္းမ်ား၊ ဘုရားသြားေက်ာင္းတက္ကိစၥမ်ားကို ၀ါပကာလ ထက္ ပို၍လုပ္ေဆာင္ၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ သီရိလကၤာသားတို႔ကမူ တစ္ပံုစံ တည္းသာျဖစ္သည္။ ျမန္မာတို႔သည္ ၀ါတြင္းကာလတြင္ သံဃဒါန ဆြမ္းေလာင္းအသင္းမ်ား ဖဲြ႕စည္းကာ အ႐ုဏ္ဆြမ္းေလာင္းလွဴၾကသည္။ သီးသန္႔ အလွဴ႐ွင္မ်ားကလည္း ေလာင္းလွဴၾကသည္။ အခ်ိဳ႕မ်ားတြင္မူ အ႐ုဏ္ဆြမ္း အတြက္ သီးသန္႔အလွဴ႐ွင္ ႐ွိသည္ျဖစ္ေစ မ႐ွိသည္ျဖစ္ေစ အ႐ုဏ္ ဆြမ္းေလာင္း အသင္းမ်ားက တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေလာင္းလွဴၾကပါသည္။
          ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္သည္ မယ္ေတာ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ သႏၱဳႆိတ နတ္သားကို အႀကီးမွဴးထားကာ တစ္ေသာင္း ေသာ စၾကာ၀ဠာတိုက္မွ ဆိုက္ေရာက္လာၾကသည့္ နတ္၊ျဗဟၺာမ်ားကို ၀ါတြင္းကာလတြင္ အလြန္တရာထူးကဲ မြန္ျမတ္လွသည့္ အဘိဓမၼာတရာေတာ္ႀကီးကို လူတို႔ အေရတြက္အားျဖင့္ ၀ါတြင္းသံုးလ ကာလပတ္လံုး ေဟာၾကားေတာ္မူကာ ေကၽြးေဟာင္းကို ဆပ္ေတာ္မူ ခဲ့သည္။ ဤသည္ကိုရည္၍ ျမန္မာႏိုင္႐ွိ ေတာေရာၿမိဳ႕တြင္ပါ ၀ါတြင္းကာလ အဘိဓမၼာတရားပဲြမ်ားကို ဥပုသ္ေန႔တိုင္းတြင္ ခ်ိမ့္ခ်ိမ့္သဲက်င္းပၾကသည္။ အခ်ိဳ႕အရပ္မ်ားတြင္မူ ၀ါတြင္းသံုးလ ရက္ေပါင္း ကိုးဆယ္လံုးလံုး ရက္မပ်က္ အဘိဓမၼာတရားပဲြမ်ားကို က်င့္ပၾကသည္။ ထိုထုိတရားပဲြမ်ားတြင္ ရဟန္းေတာ္ မ်ား တရားေဟာသကဲ့သို႔ လူပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕လည္း ေဟာေျပာၾကပါသည္။

Friday, July 8, 2011

သီတင္းသီလ ေစာင့္ၾကေသာခါ (အပိုင္း-၂)


သီတင္းသီလ ေစာင့္ၾကေသာခါ
             ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဥပုသ္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ သီလေဆာက္တည္ျခင္းကို ေတာႏွင့္ၿမိဳ႕အရပ္မ်ားမတူ အနည္းငယ္ကဲြျပားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ တစ္လလွ်င္ ေလးသီတင္း၊ လဆန္း ၈-ရက္၊ လျပည့္ေန႔၊ လဆုပ္ ၈-ရက္ႏွင့္ လကြယ္ေန႔မ်ားတြင္ ဥပုသ္ေစာင့္သည့္ ရက္မ်ားကေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတူသည္။
          ဥပုသ္ေန႔မတိုင္ခင္ တစ္ရက္အလိုေန႔ကို အဖိတ္ေန႔ဟု ေခၚသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာၿမိဳ႕ေနလူမ်ားက ထိုအဖိတ္ေန႔မတိုင္ခင္ တစ္ရက္ ကိုပင္ ေတာအဖိတ္ဟုသံုးၿပီး၊ ဥပုသ္ေန႔မတိုင္ခင္ တစ္ရက္ကိုမူ ၿမိဳ႕ဖိတ္ ဟုေခၚၾကသည္။ စာေရးသူသိရသေလာက္မူ ေတာအရပ္မ်ားတြင္လည္း ဥပုသ္ေန႔မတိုင္ခင္ တစ္ရက္ကိုသာ အဖိတ္ဟုသံုးၿပီး၊ ထိုမတိုင္ခင္ တစ္ရက္ကို အဖိတ္လို႔သံုးသည္ကို မေတြ႕ဘူး၊ မၾကားဘူးပါ။

Thursday, July 7, 2011

သီတင္းသီလ ေစာင့္ၾကေသာခါ (အပိုင္း-၁)သီတင္းသီလ ေစာင့္ၾကေသာခါ

          **********
ျမန္မာတို႔သည္ ဥပုသ္ေစာင့္-ဟူေသာ စကားလံုးကို ငယ္စဥ္ကပင္ အကၽြမ္းတ၀င္႐ွိၿပီးျဖစ္သည္။ ဥပုသ္သည္ ဥေပါသထဟူေသာ ပါဠိစကားလံုးမွ ဆင္းသက္လာသည့္ ပါဠိသက္ျမန္မာစကားလံုးျဖစ္သည္။ ဥပႏွင့္၀သထ ႏွစ္လံုးကို ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဥပ=အက်င့္ေကာင္းမ်ားျဖင့္ျပည့္စံု၍ ၀သထ= ေနထုိင္ျခင္း-ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။
ဥပုသ္ေစာင့္သံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ သီလေဆာက္တည္ျခင္း ကို ဘုရားမပြင့္မွီကတည္းကပင္ က်င့္သံုးခဲ့ၾကေၾကာင္း ဇာတ္ေတာ္မ်ားအလိုရ သိရသည္။ ဘုရားေလာင္း ျဖစ္စဥ္ ဘ၀မ်ားတြင္ ဥပုသ္သီလေစာင့္သံုးျခင္းကို ပါရမီတစ္ပါး အေနျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေတာ္မူခဲ့ေၾကာင္း ဇာတ္ေတာ္အမ်ားျပား တြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။

Wednesday, July 6, 2011

ေ႐ႊအိုေရာင္သစၥာ


ေ႐ႊအိုေရာင္သစၥာ

ငါဟာ
အတိတ္မွာ ေ႐ႊထီးေဆာင္းခဲ့တာကို
စားၿမံဳ႕ျပန္ေနတတ္သူမဟုတ္
ဒါေပမဲ့
ဒီေန႔ ယိုယြင္းေနတဲ့
မင္းရဲ႕အျပဳမူေတြကို
ဖာေထးဖို႔
အတိတ္က မင္းေကာင္းခဲ့တာေတြကိုပဲ
သတိရေနမွာပါ….။

Tuesday, July 5, 2011

၀န္ႏွင့္ဂုဏ္ အပိုင္း (၂)


၀န္ႏွင့္ဂုဏ္
**********
အထက္ပါ႐ႈေထာင့္မ်ိဳးသည္ သဒၶါတရားဘက္ကေန ႐ႈျမင္ရမည့္အျမင္ျဖစ္သည္။ ပညာျဖင့္ ေ၀ဖန္ရမည့္အရာမဟုတ္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္ဆန္းကို ၾကားသိရသည့္ စာေပကိုမတတ္ကၽြမ္းသည့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ သဒၶါတရားကိုတိုးပြားေစႏိုင္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္ျဖစ္ေစ မ႐ွိသည္ျဖစ္ေစ ထိုျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ မည္သူမွ် အက်ိဳးမဲ့မျဖစ္ပါ။ ထို႔အတူ ဗုဒၶ၀င္တို႔လိုက်မ္းမ်ိဳးတို႔ကိုလည္း ထိုသို႔ပင္ သဒၶါတရား႐ႈေထာင့္ သာမန္လူတို႔႐ႈေထာင့္ျဖင့္သာ ႐ႈျမင္သင့္ၿပီး သာသနာေတာ္ကို အၾကည္ညိဳတိုးဖို႔ရာ က်မ္းမ်ိဳးျဖစ္၍ မည္သူမဆိုေရးႏိုင္၍ အျပစ္မျမင္သင့္ေၾကာင္း ေျပာျပေလသည္။
ထိုျပင္ ၀ိသုဒၶိမဂ္စေသာ က်မ္းစာမ်ားကို ပညာ႐ွင္႐ႈေထာင့္ကေန ၾကည့္လိုက္ျပန္လွ်င္လည္း ဘာမွ်အျပစ္ေျပာစရာမျမင္။ အေၾကာင္းရာခိုင္လံုသည္။ အျမင္စူးစူး႐ွ႐ွျဖင့္ေရးသားထားသည္။ အေထာက္ထားခိုင္လံုသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ အေ႐ွ႕အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေခတ္စားေနသည့္ သုေတသနက်မ္းေရးနည္းမ်ား မေပၚခင္က ၄င္း၀ိသုဒၶိမဂ္က်မ္းတြင္ သုေတသနသေဘာတရားမ်ား နည္းစနစ္မ်ား အျပည့္အစံုပါ၀င္ေနသည္။ အစအဆံုး ကြင္းဆက္မိမိႏွင့္ ထိထိမိမိ႐ွိလွသည့္ အေရးသားမ်ိဳးကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤသည္မွာ ပညာ႐ႈေထာင့္ကေန ႐ႈျမင္ရမည့္အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာဆိုသြားသည္။ သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ခုသည္သာ အံ့ၾသဘနန္းျဖစ္ရပ္အျဖစ္ မွတ္တမ္းတြင္႐ွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ မျဖစ္ႏိုင္ပါဟုလည္း မည္သူမွ် အတိက်မေျပာႏိုင္ပါ။

Monday, July 4, 2011

၀န္ႏွင့္ဂုဏ္ အပိုင္း (၁)


၀န္ႏွင့္ဂုဏ္
          ယေန႔ကမၻာတြင္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ လူတန္းစားအလႊာစံုတို႔သည္ ဗုဒၶဘာသာကို ႐ႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေလ့လာေနၾကသည္၊ လိုက္စားေနၾကသည္။ ထိုသူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္အဖံုဖံုကို ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္ ဗုဒ  ၶဘာသာဆိုင္ရာ စာေပမ်ားလည္း တေျဖးေျဖးႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔လာသည္။ အေရာင္ေသြးစံုလာသည္။
          ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳမ်ားက ကမၻာတစ္လႊား႐ွိ ေဒသခံမ်ားကို သာသနာျပဳရာမွစတင္ကာ အေနာက္တိုင္းသားတို႔သည္ ဗုဒၶဘာသာကို စိတ္၀င္စားခဲ့သည္။ ၁၉-ရာစုအလယ္ေခတ္ေလာက္တြင္ အေနာက္တိုင္း ပညာ႐ွင္တစ္စုတို႔သည္ ဗုဒၶဘာသာဂိုဏ္းအသီးသီးတို႔၏ ျမဳပ္ကြယ္ေနသည့္ ေ႐ွးေဟာင္းက်မ္းစာမ်ားကို ႐ွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။
          အဆုိပါ႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိခ်က္ေၾကာင့္ သူတို႔၏မူရင္းယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏူတ္ဆိတ္ေနခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေတြ႕႐ွိထားေသာက်မ္းမ်ားအျပင္၊ အေ႐ွ႕တိုင္းသားတို႔၏ လက္ေရးမူမ်ားကို စုစည္းကာ ပညာ႐ွင္မ်ားျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း၊ ေလ့လာျခင္း၊ တည္းျဖတ္ျခင္းစသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။  အက်ိဳးဆက္တစ္ခုအေနျဖင့္ အေနာက္တိုင္းတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာေလ့လာေရး႒ာနမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး အေနာက္တိုင္းသားမ်ားေရးသည့္ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာစာေပမ်ားလည္း ပလူပ်ံလာ၊ အေရာက္အေသြးစံုလာေတ့ာသည္။
*****

Sunday, July 3, 2011

စံမွီေမတၱာ အပိုင္း (၂)


“စံမွီေမတၱာ”
              လူေပါင္းမ်ားစြာတို႔၏အာ႐ံုတြင္ ဘုရားရွင္ႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားကိုသာမက ဘုရားေ႐ွ႕ေမွာက္တြင္ ၀မ္းလ်ားထိုးကာ တံတားခင္းေနသည့္ ရေသ့ငယ္ကိုလည္း သတိမျပဳပဲ မေနႏိုင္ေလာက္ကိုပင္ ျဖစ္ခဲ့ၾကၿပီ။ ထို႔အတူ မိမိတို႔ၿမိဳ႕တြင္ အေခ်ာဆံုးလည္းျဖစ္ မည္သူေမတၱာပန္းကိုမွ် မပန္ဆင္၊ မိမိကို ေတာင္းရမ္းလာသူမွန္သမွ်ကိုလည္း ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ေခါင္းခါခဲ့သည့္   နာမည္ႀကီးသူေ႒းသမီး သုမိတၱာ၏ ထူးဆန္းလွသည့္ အမူရာကိုပါ သတိထားမိေစေတာ့သည္။
     သုမိတၱာကေတာ့ ရေသ့ေလးကလဲြရင္ က်န္တာကိုသိပ္သတိမထားမိျပန္ေတာ့။ အညိဳ႕ခံထားရသည့္သူပမာ ရေသ့ေလးမ်က္ႏွာမူရာကိုသာ လိုက္ၾကည့္ေနမိေတာ့သည္။ တစ္ဖန္ မိမိလက္ထဲမွာကိုင္ထားသည့္ ၾကာ႐ွစ္ပြင့္ကိုၾကည့္ရင္း ေ၀ခဲြမရျဖစ္ေနသည္။ မိမိအၾကည့္ေတြသည္ ဘုရားရွင္မ်က္ႏွာ ရေသ့ေလးမ်က္ႏွာ ၿပီးေတာ့ၾကာပန္းမ်ား ကူးခ်ည္သန္းခ်ည္။ ရင္တြင္းမွာလည္း ဘယ္သူ႔ကိုဘယ္ေလာက္လွဴရမလဲ…..။ ဒီေလာက္လြယ္ကူေနတာကို သူမမွာ႐ႈပ္ေနသည္။ ပန္း႐ွစ္ပြင့္ပဲ။ ေလးပြင့္စီခဲြလွဴလိုက္ရင္ ၿပီးေရာေပါ့….။

Saturday, July 2, 2011

စံမွီေမတၱာ အပိုင္း (၁)


“စံမွီေမတၱာ”
          ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်း ကေလးဘ၀ စာဖတ္တတ္သည့္အခ်ိန္မွစတင္ကာ စာတိုေပစမ်ားကို ဖတ္႐ႈေလ့လာခဲ့မိသည္။ အစကေတာ့ စာအုပ္တြင္ပါသည့္ အ႐ုပ္လွလွေလးေတြကို ဦးတမ္းကစားရာကေန စာအုပ္ေတြကို ယဥ္ပါးခဲ့ၿပီး စာေပကိုခ်စ္တတ္လာခဲ့သည္ဟုဆိုကလည္း မမွားေပ။
          ကေလးသဘာ၀အေလ်ာက္ စြန္႔စားသူတို႔အေၾကာင္းေတြကို ပို၍သေဘာက်သည္။ အဖိုးအဖြားတို႔ကို ပံုျပင္ေျပာခိုင္လွ်င္ေတာင္မွ စြန္႔စားခန္းပါတာေတြကိုပဲ ေျပာခိုင္းျဖစ္တာမ်ားသည္။ တစ္နည္းဆိုရေသာ္ သူရဲေကာင္းဆိုသည့္ အမ်ားအားက် ေလးစားၾကသူတို႔အေၾကာင္း အမ်ားသူငါလိုပင္ ၾကားခ်င္သိခ်င္မိတာလည္း မဆန္းေပ။
          ေတာအရပ္မွာ ႀကီးျပင္းခဲ့ရသည္မို႔ စာအုပ္က ႐ွား႐ွားပါးပါး။ ၾကည့္ၿပီးသားစာအုပ္မ်ားကိုပင္ ဖန္တစ္ရာေတေအာင္ ျပန္ၾကည့္ေနရသည္။ ထိုေနာက္တြင္ ႐ြာဦးဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္႐ွိသည့္ စာအုပ္မ်ားကို ဖတ္႐ႈခြင့္ရလာသည္။ ပံုေတာ္စံု ဓမၼပဒတို႔၊ ဗုဒၶ၀င္စာအုပ္တို႔ကေတာ့ စာေရးသူတို႔အသည္းစဲြပင္။ သူတို႔က အ႐ုပ္ေတြ ပါတယ္ေလ။

Friday, July 1, 2011

အေၾကာင္းဆက္လို႔ ေပါင္းဖက္ရေသာ္ ႐ႊင္ေပ်ာ္ေပ်ာ္


“အေၾကာင္းဆက္လို႔ ေပါင္းဖက္ရေသာ္ ႐ႊင္ေပ်ာ္ေပ်ာ္”
(ျမန္မာျပည္တြင္ ထုတ္ေ၀လွ်က္႐ွိသည့္ စာေရးသူ၏ စာအုပ္မ်ားကို အင္တိုက္အားတိုက္ အကူညီေပးေနသည့္ ဒကာေလး၏ မဂၤလာပဲြအတြက္ ေရးသားေပးပို႔ခဲ့ေသာ မဂၤလာဦးလက္ေဆာင္ ျဖစ္ပါသည္။)
မဂၤလာပါ! ဒကာေလးနဲ႔ ဒကာမေလး
ေတြ႕တဲ့အခါတိုင္း မဂၤလာပါလို႔ႏႈတ္ဆက္ေနက်ေနာ္။ အင္း….အခုေတာ့ တကယ္ကိုမဂၤလာရွိသြားၿပီေပါ့ေလ။ မနက္ေစာေစာမွာ ဒီမဂၤလာဖိတ္စာေလးကိုဖတ္ရတာကိုက တကယ့္ကို မဂၤလာရွိသြားပါတယ္။ ဦးဇင္းလည္းစာေမးပဲြကာလမို႔ အလုပ္ေတြမအားလပ္ႏိူင္ျဖစ္ေနပါတယ္။ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပဲ MA-ဘဲြ႕အတြက္ က်မ္းတင္ဖို႔ပါလုပ္ေနရေတာ့ ပိုပန္ပမ္းတာေပါ့ေလ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ မဂၤလာဦးလက္ေဆာင္အေနနဲ႔ ဓမၼစကားအခ်ိဳ႕ လက္ေဆာင္အျဖစ္ပါးလိုက္ပါတယ္
ေလာကလူေတြဟာ အခ်ိန္တန္အရြယ္ေရာက္လာလို႔႐ွိရင္ အိမ္ေထာင္ျပဳၾကရတာ ဓမၼတာပါပဲေလ။ မဆန္းလွပါဘူး။ ဆန္းတာက တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ဘ၀ကိုပံုေပးလက္ထပ္ၿပီးကာမွ ကဲြကြာၾကရတာကမွ ဆန္းတာပါ။ လိုလွ်င္ႀကံဆ နည္းလမ္းရဆိုတဲ့အတိုင္း တစ္နည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ “Prevention is better than cure.= ကာကြယ္ျခင္းက ကုသျခင္းထက္ေကာင္းတယ္”မလား။ အဲလိုမေကာင္းတဲ့ အမဂၤလာေတြ မေရာက္လာႏိူင္တဲ့နည္းလမ္းေလးခုကို လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀-ေက်ာ္ကတည္းတ ဘုရား႐ွင္ကေျပာခဲ့ၿပီးသားပါေလ။ အဲဒါကို အိမ္ေထာင္ရွင္အမ်ိဳးသားအမ်ိဳးသမီးတို႔ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး လိုက္ကိုင္ထားၿပီး က်င့္သံုးလိုက္နာရမည့္ အမွန္တကယ္အစြမ္းရွိတဲ့ အေဆာင္လက္ဖဲြ႕အေနနဲ႔ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး က်င့္ေဆာင္ႏိူင္ပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳလိုက္ပါတယ္။