အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Wednesday, June 15, 2011

လကၤာတမန္မဂၢဇင္း (၂၀၁၁) စာမူဖိတ္ေခၚျခင္း

   ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၾကြေရာက္ေတာ္မူလာၾကၿပီး၊ သီရိလကၤာႏိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္အသီးသီးတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကကုန္သည့္ စာေပ၀ါသနာရွင္ ညီေတာ္/ေနာင္ေတာ္ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ ဆရာေလးမ်ားႏွင့္ သီရိလကၤာတြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၿပီး ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ သာသနာျပဳတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေတာ္မူလွ်က္ရွိၾကသည့္ ညီေတာ္/ေနာင္ေတာ္မ်ားအားလံုး တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ထုတ္ေ၀မည့္ လကၤာတမန္မဂၢဇင္း (၂၀၁၁) အတြက္ (ျမန္မာ/အဂၤလိပ္)စာမူမ်ားကို စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ၊သတ္မွတ္ရက္အတြင္း lankatamanmagazine@gmail.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

“လကၤာတမန္မဂၢဇင္း” ျမန္မာစာက႑အတြက္ စာမူဖိတ္ေခၚျခင္း
သီရိလကၤာႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားဦးေဆာင္၍ “လကၤာတမန္ မဂၢဇင္း”ကုိ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ထုတ္ေ၀မည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားနွင့္အညီ စာမူမ်ား ေရးသားခ်ီးျမႇင့္ၾကပါရန္ အသိေပး ႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။
၁။ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရး၊ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးစံမ်ား၊ ဘုရားသမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ား၊ Dhamma School သင္တန္းမ်ား၊ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ရွိျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၏ သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အေျခအေန၊ အျခားဗဟုသုတယူဖြယ္ရာ၊ သဒၶါတရားတုိးပြားဖြယ္ရာ စာမူမ်ား ေရးသားေပးပို႔ရန္။
၂။ ေဆာင္းပါး၊ ၀တၳဳတို၊ ကဗ်ာ၊ သုေတသနစာတမ္း၊ ေမာ္ကြန္းႏွင့္ ကာတြန္း စသည္တို႔ကို ေရးသားေပးပို႔ရန္။
၃။ စာသုံးေၾကာင္းထက္မပိုေသာ ကုိယ္ပိုင္ဒႆနစာစုေလးမ်ား ေရးသားေပးပို႔ရန္။
၄။ ကဗ်ာစာမူနွင့္ ကာတြန္းကုိ Microsoft Word 2003 Format ျဖင့္ Zawgyi-One, Font Size-12, A-4 ဆိုဒ္(၁)မ်က္ႏွာအတြင္း၊ ေဆာင္းပါး၊ ၀တၳဳတို၊ သုေတသနစာတမ္း၊ ေမာ္ကြန္းတုိ႔ကို Zawgyi-One, Font Size-12, A-4 ဆိုဒ္ (၅)မ်က္ႏွာအတြင္း၊ လက္ေရးမူျဖင့္ ျဖစ္လွ်င္ (၈) မ်က္ႏွာအတြင္း ေရးသားေပးပို႔ရန္။
   မွတ္ခ်က္ ။  ။ စာမ်က္ႏွာတစ္ဖက္တည္းသာ  ေရးသားေပးပို႔ရန္
၅။ စာမူ၏ ေအာက္ဆုံးတြင္ ကေလာင္အမည္ႏွင္႔  အမည္အရင္း၊  ဖုန္းနံပါတ္၊ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ၊ အီးေမးလိပ္စာ ေရးသားရန္။
၆။မည္သည့္စာမူအမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္ကုိ ခဲြျခားေဖာ္ျပၿပီး မိမိကုိယ္တုိင္ေရးသားေသာ စာမူျဖစ္ေၾကာင္းနွင့္ မည္သည့္ စာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္မွ ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ၀န္ခံခ်က္ ေရးသားရန္။
၇။ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ ဂိုဏ္း၊ ပုဂၢိဳလ္ စသည္တုိ႔ကို ထိခုိက္ေစမည့္ အေရးအသားမ်ိဳးကို  ေရွာင္ၾကဥ္ရန္။
၈။ စာေရးဟန္၊ စကားေျပာဟန္တုိ႔ျဖင့္ မိမိႏွစ္သက္သလို ေရးသားရန္။
၉။ စာမူမ်ားကို (၁၆၊ ၀၇၊ ၂၀၁၁) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍  ေပးပို႔ရန္။
   မွတ္ခ်က္။      ။ *စာမူမ်ားကို ကေလာင္ခြဲအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အကန္႔အသတ္မရွိ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။
**မေရြးခ်ယ္ေသာ စာမူမ်ားကုိ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ရန္ အခက္အခဲရွိပါသျဖင့္ စာမူမ်ားကုိ  မိတၱဴ   ပြားထားၾကပါရန္ ႀကဳိတင္အသိေပးအပ္ပါသည္။

‘စာမူ ေပးပို႔ႏိုင္သည့္ဌာနမ်ား’

၁။ Email : lankatamanmagazine@gmail.com        
၂။ ဦးဥတၱမာနႏၵ ( ဖုန္း- ၀၇၅၅၉၆၇၁၇၄)    
၃။ ဦးဥတၱမသာရ (ဖုန္း-၀၇၅၅၃၇၀၈၉၂) 

                                        လကၤာတမန္ မဂၢဇင္းေကာ္မတီ         
                                       မကုဋာရာမ ျမန္မာေက်ာင္းတိုက္ 
                                            အမွတ္ ၂၈၄၊ ေဒမတေဂါဒလမ္း၊  
                                               ကုိလံဘုိ ၀၉၊ သီရိလကၤာInviting Manuscripts for “Lankataman” Magazine’s English Section
(Third Publication)
You all are cordially invited to write manuscripts for “Lankataman” magazine in accordance with the following rules and regulations.
1.     Subjects may include Sri Lankan education, religion, culture and custom, historical records, Dhamma School, and historical records of Burmese Temples and their present conditions in Sri Lanka and other knowledgeable and faith-motivating things.
2.     To write articles, short stories, poetry, research papers, archives and cartoons.
3.     Poetry and cartoons: not longer than one page (A-4); articles, short stories, research papers and archives: not longer than five pages (A-4), set in Zawgyi-One, Font Size-12, Microsoft Word 2003 Format (if handwritten, not longer than eight pages).
            Note: Write on only one side of each page.
4.     To write pen-name, original name together with phone number and address at the end of the manuscript.
5.     To clearly mention which literary category your work belongs to and to take responsibility that it is your own work and that it has never been published in any other newspaper, journal or magazine.
6.     To avoid anything which might be harmful to any political, religious, or sectarian organization, or to any individual.  
7.   If your work is a translation, to submit a photocopy of the original. If the material is copyrighted, to include a letter from the author granting permission.
8.     The deadline for submission of Manuscripts is July 16th 2011.  
Note:
  *Any number of manuscripts using different pen-names may be submitted.
**Authors should keep copies of their work, for no submitted manuscript may not be returned,      even if they are not published.   
     
  ***Manuscripts can be sent to the following addresses:

1.     Email : lankatamanmagazine@gmail.com
2.     U Uttamānanda (Ph-0755967174)                      
3.     U Uttamasāra (Ph-0755370892) 
                                           Lankataman Magazine Committee 
                                             Makutarama Myanmar Temple,  
                                                No.284, Dematagoda Road, 
                                                  Colombo-09, Sri Lanka
 *********
 

ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ လကၤာတမန္မဂၢဇင္း မ်က္ႏွာဖံုးဒီဇိုင္း

0 comments:

Post a Comment