အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Monday, June 6, 2011

မင္းအတြက္ငါ့ရဲ႕အတၱ


မင္းအတြက္ ငါ့ရဲ႕အတ
သူငယ္ခ်င္း….
မင္းေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္
တက္သြားရမဲ့(မည့္)ေလကားထက္လို႔
ငါ့ကိုမျမင္ပါနဲ႔….။
ေအာင္ျမင္ျခင္းဆိုတဲ့
မင္းရဲ႕ေတာင္ထိပ္ကိုသြားရာမွာ
ေတာင္ေ၀ွးတစ္ေခ်ာင္းလို႔
ငါ့ကိုျမင္ၾကည့္ပါလား……။
အသံုးခ်ခံျခင္းတူေပမဲ့
ခံယူခ်က္ကြာေတာ့
ငါ့အတြက္သက္သာ
မင္းအတြက္လည္း
မနစ္နာပါဘူးေလ……..။
မင္းသာ ပန္းပုဆရာေကာင္းျဖစ္ရင္
သရဖူထမ္းတဲ့
မကုိဋ္ပန္းမျဖစ္ေပမဲ့
ပန္းပု႐ုပ္ေကာင္းေတာ့
ျဖစ္တန္ပါရဲ႕…..။
ပတၱျမားကိုယက္ပစ္တဲ့
ၾကက္တစ္ေကာင္ေလာက္သာဆို
ငါ့ဟာ……
ငါ့အတၱကို……..ေထြးေပြ႕ရင္းေပါ့……..။

သူ (သရက္)
Sunday, June 05, 2011

0 comments:

Post a Comment