အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, May 7, 2011

သာသနာ ၂၆၀၀ (အပိုင္း-၃)


 သာသနာ ၂၆၀၀
           ထုိသာသနာေတာ္ ၂၆၀၀-ျပည့္အခမ္းနားမ်ားကို ဗုဒၶဘာသာ (ေထရ၀ါဒ/မဟာယာန)ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င္းပသည္/မပသည္ကို အတိက်မသိရေသာ္လည္း သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္မူ ဖြင့္ပဲြအႀကိဳအခမ္းနားမ်ားကို ႏိုင္ငံႏွင့္အ၀ွမ္း က်င္းပခဲ့ၿပီးေလၿပီ။ အလားတူ ပညာရွင္မ်ားအသီးသီးတို႔အား ဖိတ္မႏၱကျပဳကာ သီရိလကၤာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဗုဒၶတကၠသိုလ္ (SIBA) တြင္ ေဆြးေႏြးပဲြႀကီးကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္ပခဲ့ၿပီးေလၿပီ။ လာမည့္ ကဆုန္လျပည့္ (ေမလ)တြင္လည္း သာသနာ ၂၆၀၀-ျပည့္အခမ္းႀကီးကို စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္လွ်က္ရွိကာ၊ ထိုအခမ္းနားကို ပါ၀င္တက္ေရာက္ရန္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္းလည္းသိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေ႐ႊတိဂံုေဂါကအဖဲြ႕မွ တက္ေရာက္ၿပီး၊ ျပခန္းတစ္ခုလည္း ျပသလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုပါ သိရေလသည္။
ထိုျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း လာမည့္ကဆုန္လျပည့္ေန႔တြင္ သာသနာ ၂၆၀၀-ျပည့္အခမ္းနားကို ပညာရွင္အသီးသီးတို႔အား ဖိတ္ေခၚကာ အစည္းေ၀းႀကီးကို ခမ္းနားႀကီးက်ယ္စြာ က်င္းပမည္ဟုသိရသည္။ ၀မ္းသာဖြယ္ေကာင္းေပစြ။ အခါအားေလွ်ာ္စြာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း၊ ညီညြတ္စြာရပ္တည္ၾကျခင္းသည္ တိုးတက္ဖို႔ရာအေၾကာင္းျဖစ္၍ မဂၤလာတစ္ပါးပင္ မဟုတ္ပါလား။
          သီရိလကၤာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဗုဒၶတကၠသိုလ္(SIBA)တြင္ အႀကိဳအခမ္းနားအေနျဖင့္ က်င္းပခဲ့ေသာ ညီလာခံတြင္ ေထရ၀ါဒႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕မွ တက္ေရာက္လာေသာ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုမွာ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ ဆရားေလးမ်ား မဟုတ္ပဲ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားသာ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ထိုအျခင္းရာကိုျမင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ဆရာေတာ္တစ္ပါးက ႏိုင္ငံတကာ ဗုဒၶဘာသာညီလာခံအမ်ားစုတြင္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားသာ ဦးေဆာင္ၿပီး ေဟာေျပာေဆြးေႏြးၾက၊ တက္ေရာက္ၾကသည္ကုိေတြ႕ရေၾကာင္း မိန္႔ဆိုခဲ့ေလသည္။ အဆိုပါအခမ္းနားမ်ိဳးကို ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသင့္ေၾကာင္းကိုပါ  တဆက္တည္းေျပာဆိုခဲ့ေလသည္။
          ဗုဒၶဘာသာသည္ လူတန္းစားမေ႐ြး၊ ေယာက်္ားမိန္းမမခဲြ၊ အယုတ္၊အလတ္၊အျမတ္ မပိုင္းျခား အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္ က်င့္သံုးႏိုင္ေလသည္။ သို႔ေစကာမူ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ အမည္ခံထားသူမ်ားမွာ ေနာက္လိုက္မ်ားလိုျဖစ္ေနသည္မွာ အေတာ္ပင္စဥ္းစားဖို႔ လိုလာၿပီျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာ ပညာေရးမ႑ိဳင္၏ ယိုင္နဲ႔မႈေၾကာင့္ဟု အခ်ိဳ႕ကလည္း ေထာက္ျပၾကေလသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ အနာဂတ္အတြက္ အလားလာေကာင္္းမဟုတ္သည္ကိုမူ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား သိထားၾကဖို႔လိုေပသည္။
          တစ္ဖက္ကေနၾကည့္ျပန္ေသာ္ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားသည္ ယေန႔ေကာင္းက်ိဳးသာမက မနက္ဖန္ေကာင္းက်ိဳးမ်ားပါ ရွိေနေပသည္။ ေလာကီနယ္ပယ္အတြက္သာမက ေလာကုတၱရာနယ္ပယ္အတြက္ပါ ထိထိေရာက္ေရာက္အက်ိဳးရွိလွေပသည္။ သို႔ေစကာမူ အခ်ိဳ႕ေသာပညာရွင္မ်ားသည္ ယင္းအခ်က္မ်ားကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ ဗုဒၶ၏ဓမၼမ်ားကို ေလာကီနယ္ပယ္အတြင္းကို အလြန္အက်ဴးဆဲြသြင္းၾကေလသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဘုရားရွင္သည္ စီးပြားေရးနဲ႔ပတ္သက္ေသာ တရားဓမၼေတြကိုလည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည္ကို ျငင္းဆိုလို႔မရႏိုင္ေပ။ သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားက အမႊန္းတင္လြန္းအားႀကီးေသာေၾကာင့္ ဘုရားရွင္မွာ အထင္ျမင္မွားစရာျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ပညာတတ္မ်ားပင္ျဖစ္ေစကာမူ ဘာသာေရးကို အမွန္တကယ္ မသိနားမလည္သူတို႔အျမင္တြင္ ဗုဒၶသည္ စီးပြားေရးပညာရွင္လံုးလံုးႀကီး ျဖစ္လာရေတာ့သည္။”
ယင္းသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ ဘာသာေရးအသိရွိၾကေစကာမူ ထိုက္သင့္ေသာက်င့္သံုးလိုက္နာမႈ ခၽြတ္ယြင္းေသာေၾကာင့္ဟုထင္သည္။ တစ္နည္းဆိုရေသာ္ စိတ္ဖြင့္ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အထူးအေလးေပးသည့္ ဗုဒၶတရားေတာ္ကို ႐ုပ္၀တၳဳတိုးတက္မႈကို ေနာက္ဆံုးပန္းတိုင္သတ္မွတ္ေသာ သိပၸံပညာဆိုေသာအရာႏွင့္ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညိွလိုမႈဟု ေယဘုယ်အေနျဖင့္ သေဘာေပါက္ရမည္လားမသိ။
          တစ္ခါတစ္ရံတြင္ သဒၶါႏွင့္ပညာ မညီမွ်ၾကကုန္ေသာ ပညာတတ္ (ပညာရွိကိုမဆိုလို) ဆိုသူတို႔သည္ အေတာ္ပင္ တုန္လႈပ္စရာေကာင္းလွသည္။ သူတို႔သည္ မိမိတို႔အယူဆသာ မွန္ၿပီး၊ အျခားသူမ်ား၏ အယူဆကို မွန္သည္ဟုမထင္ၾကေပ။ ထိုေၾကာင့္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ပညာတတ္မ်ားကို မွတ္ခ်က္ခ်သည္မွာ “ပညာတတ္ဆိုသူတို႔သည္ ဆင္အိုႀကီးမ်ားႏွင့္တူေၾကာင္း၊ အသက္အ႐ြယ္ႀကီးရင့္လာေသာ ဆင္မ်ားသည္ မိမိတို႔ႏွာေမာင္းကို ငယ္စဥ္ကကဲ့သို႔ လိုသလိုမခိုင္းေစႏိုင္ေတာ့ပဲ့ ျပန္၍တက္နင္းမိၾကသည့္ပမာ၊ ပညာတတ္တို႔မွာလည္း ကိုယ့္အယူဆႏွင့္ကိုယ္ ရစ္ပတ္မိေနသည္”ဟူ၏။
          ထိုေၾကာင့္ အယူဆတစ္ရပ္သည္ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ မိမိစိတ္တြင္ သိမ္းဆည္းထားသမွ် အျပစ္မရွိလွပဲ၊ အျပင္ကိုထုတ္ေဖာ္ေျပာသည္ႏွင့္ အျပစ္ကိုက်ဴးလြန္ရာေရာက္ေလသည္။ မိမိအယူဆကို ေျပာဆိုေတာ့မည္ဟု ဆံုးျဖတ္လိုက္သည့္အခ်ိန္ကစၿပီး ထိုေျပာမည့္အရာကို အထူးဂ႐ုျပရေပမည္။
          အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ လူရွင္ရဟန္းတို႔သည္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ဂါထာပါ လမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္း အျခားဘာသာ၀င္တို႔အျမင္တြင္ ဤလူရွင္ရဟန္းတို႔သည္ ဗုဒၶဘာသာကို ေလးစားလိုက္နာသူမ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ တနည္းအားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ငါတို႔ထက္ ေလာဘ၊ေဒါသ၊ေမာဟတရားမ်ား နည္းပါးက်ပါလားဆိုၿပီး သာသနာေတာ္ႀကီးကို တစ္နည္းတစ္ဖံုအားျဖင့္ စည္ပင္ျပန္႔ပြားေစသင့္သည္။ ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြကျဖင့္ ဗုဒၶသာသာလို႔သာဆိုတယ္ ငါတို႔ထက္ေတာင္ ဆိုး႐ြားေနပါလားဆိုၿပီး သာသနာေတာ္ႀကီးကို ညိွဳးႏြမ္းေစမည့္ သိကၡာက်ေစမည့္ လုပ္ငန္းမွန္သမွ်ကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေရွာင္ၾကဥ္လိုက္နာသင့္ေပသည္။
          အားလံုးသိၾကၿပီးျဖစ္သည့္အတိုင္း ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာဆိုသည္မွာ ဘုရားရွင္ပရိနိဗၺာန္ျပဳၿပီးေနာက္ပိုင္း ဘုရားရွင္၏ တပည့္သားရဟန္းေတာ္မ်ားက ဒကာ-ဒကာမအေပါင္းတို႔၏ အေထာက္ပံ့အကူညီကို ရယူကာျဖင့္ ဗုဒၶေဟာၾကားေတာမူခဲ့သည့္ တရားေတာ္မ်ားကို မူရင္းမေပ်ာက္ေအာင္ ေထရ္စဥ္၀ါဆက္ ထိမ္းသိမ္းလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းကိုပင္လွ်င္ ေထရ၀ါဒဟုေခၚဆိုရေပသည္။ ယခုဆိုလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၆၀၀-ဟူေသာ ခရီးရွည္ႀကီးကို အခက္ခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ေလွ်ာက္လွမ္းလာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
          ထိုေခတ္ထိုအခါကာလက လူ၊ရွင္၊ရဟန္းတို႔သည္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ သာသနာေတာ္ႀကီးကို ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ ခိုင္မာတည္တံ့ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသလို၊ အျခားသူမ်ာကို စစ္မွန္ေသာ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ထြန္းေစၿပီး ျပန္႔ပြားေအာင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။ ေရွးသူေတာ္ေကာင္းမ်ားကား တာ၀န္ေက်ပြန္ခဲ့သည္ဟု ဆိုရေပမည္။ ထိုအတူ ဆရာေကာင္းေတာ့ တပည့္ပန္းေကာင္းပန္သည့္ပမာ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားလက္ထက္တြင္လည္း တာ၀န္ေက်သူမ်ားျဖစ္သင့္ေပသည္။ စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားကို ေလာကလူသားတို႔၏ႏွလံုးသားတြင္ သြတ္သြင္းေပးျခင္းအားျဖင့္ ေလာကၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ မိမိၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ရေပမည္။
          ထုိသို႔ သာသနာေတာ္ႀကီးကို ခိုင္မာ၊ျပန္႔ပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ “ကိုယ္က်င့္တရားသည္ တနည္းအားျဖင့္ ၀ိနည္းစည္းကမ္းသည္ သာသနာေတာ္၏အသက္ျဖစ္သည္ (၀ိနေယာနာမ သာသနႆ အာယု)၊ ၀ိနည္းစည္းကမ္း ခိုင္ၿမဲေနလွ်င္ သာသနာအရွည္တည္သည္ (၀ိနေယ ႒ိေတ သာသနံ ႒ိတံ ေဟာတိ)”ဟု ပထမသဂၤါယနာတင္ မေထရ္ျမတ္တို႔၏ ဆံုးမၾသ၀ါဒကိုလည္း မေမ့သင့္ေပ။
ကိုယ္က်င့္တရားဟူေသာ စည္းကမ္းေဘာင္အတြင္းကေန မ်က္စိကိုဖြင့္ နားကိုစြင့္ကာ ေလာကလူသားတို႔ေကာင္းက်ိဳးကို ထိေရာက္ေသာနည္းတို႔ျဖင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးျပဳေနမည္ဆိုလွ်င္ သို႔တည္းမဟုတ္ စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားကို လူသားအားလံုး၏ ရင္ထဲေရာက္ေအာင္ မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ လက္ဆင့္ကမ္းေပးႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ဗုဒၶအဆံုးမ (သာသနာ)တို႔သည္ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္းေသာင္းမကၾကာေအာင္ တည္တံ့ႏိုင္ေပေတာ့မည္သာ။  
 သတၱ၀ါအားလံုး ကုိယ္၊စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်မၼာ၊ခ်မ္းသာၾကပါေစ.....! 
အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)


           April 23, 2011

0 comments:

Post a Comment