အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, March 12, 2011

သံစဥ္မဲ့႐ွဳိက္သံ


      သံစဥ္မဲ့႐ိႈက္သံ
ယိုင္နဲ႔နဲ႔မေန႔ကသူဟာ
  ခပ္ယဲ့ယဲ့ဒီေန႔ငါ့ကို ေမြးဖြားေပးခဲ့ေပါ့
    ေ၀ဒနာေတြၾကားက ဒီေန႔ငါဟာ
      ႏြမ္းလ်လ်စကၠန္႔ေတြကို ေရစင္သြန္းယင္း
        မနက္ဖန္သူ႔ကိုေမြးဖြားဖို႔
          သေႏၶတည္ေနလိုက္တယ္
            အနာဂတ္ ငါမဟုတ္တဲ့ငါဟာ
              ကာရန္မဲ့ လွတန္ေကာင္းပါရဲ႕ေလ……။
                                               သူ (သရက္)
                                 Sunday, March 13, 2011

1 comments:

Unknown said...

ကဗ်ာေလး လွတယ္ေနာ္ ဆရာေတာ္၊ၾကိဳးစားထား၊ ဖုိက္တင္။

Post a Comment