အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Wednesday, February 16, 2011

ေကလနိယသြားေတာလား အပိုင္း (၆)


ေကလနိယသြားေတာလား
 

အပိုင္း (၆)
မိခင္ပမာ မကုဋာ

          မကုဋာရာမေက်ာင္းေတာ္ႀကီးသည္ ျမန္မာႏိူင္ငံမွ သီဟိုဠ္ႏိူင္ငံသို ပညာသင္ၾကြေရာက္လာေသာ ပညာသင္ရဟန္းေတာ္မ်ားသာမက ဘုရားဖူးခရီးသည္မ်ားအတြက္ပါ နားခိုရာျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ပညာသင္ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ သီဟိုဠ္ေျမကိုေရာက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ မကုဋေက်ာင္းသားအရင္ျဖစ္ရသည္။ ကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးလိုလိုကို မကုဋေက်ာင္းအမည္ျဖင့္သာလုပ္ၾကရသည္။ တကယ့္မိခင္ပမာပင္။ ေနာက္တစ္ေန႔နံက္မိုးလင္းမွာေတာ့ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို သက္ဆိုင္ရာနာယကဆရာေတာ္ထံ ေရာက္ေၾကာင္းသတင္းပို႔ရသည္။ ဤသို႔ပို႔ျခင္းအားျဖင့္ မကုဋေက်ာင္းေတာ္တြင္ အလွည့္က်ေနထုိင္ရရာ မိမိအလွည့္ေရာက္လာလွ်င္ တခ်ိန္တည္းေရာက္သူခ်င္းပင္ျဖစ္ေစကာမူ အရင္ဦးစြာ စာရင္းေပးထားသူက ေနထိုင္စရာေနရာရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
          အသစ္ေရာက္ရွိလာသူမ်ား( New comers) အေနျဖင့္ မကုဋေက်ာင္းေတာ္တြင္ တစ္လတာေနထိုင္ခြင့္ရပါသည္။ ထိုေနစဥ္ကာလအတြင္း မည္သူ႔မ်က္ႏွာကိုမွ် ၾကည့္ေနစရာမလိုပါ။ ကိုယ့္အသိတရားႏွင့္ကိုယ္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေနႏိူင္ပါသည္။ ယင္းကာလအတြင္းႏွင့္ သီရိလကၤာ၌ ေနစဥ္တေလွ်ာက္လံုး မိမိတို႔သက္ဆိုင္ရာအဖဲြ႕အလိုက္ ခ်က္ေရးျပဳတ္ေရးမ်ား သန္႔ရွင္းေရးမ်ားကို အဖဲြ႕အလွည့္က်သည့္အခါတိုင္း မကုဋေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္ စုေပါင္းညီညာျပဳလုပ္ၾကရပါသည္။
          သီရိလကၤာေရာက္လာသည့္ ပညာေတာ္သင္အရွင္မ်ားမွာ မိမိကိုယ္စပြန္စာေပးသည့္ ဆရာေတာ္၏အဖဲြ႕တြင္ ၀င္ေရာက္ရပါသည္။ အဖဲြ႔အားျဖင့္ ရန္ကုန္အဖဲြ႕၊ မႏၱေလးအဖဲြ႕၊ ရွမ္းအဖဲြ႕ႏွင့္ မြန္အဖဲြ႕တို႔ျဖစ္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာအဖဲြ႕ သံဃာအမ်ားစု၏ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ နာယကဆရာေတာ္မ်ားကို တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္တင္ေျမာက္ရပါသည္။ ေ၀ယ်ာ၀စၥလုပ္ကိုင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေအာင္ အဖဲြ႕မ်ားခဲြျခားထားေသာ္လည္း အားလံုးတစ္စိတ္တစ္၀မ္းတည္း ညီညြတ္ၾကပါသည္။
          မကုဋေက်ာင္းေတာႀကီးကို ၁၂၈၆-ခုႏွစ္တြင္ ဆရာေတာ္ ဦး၀ိနယာလကၤာရမွ စတင္ထူေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအခါတြင္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၏သက္တမ္းမွာ ၈၆-ႏွစ္ပင္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ေရွးဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ အေမွ်ာ္အျမင္ရွိမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏူိင္ငံရပ္ျခားတိုင္းတစ္ပါးတြင္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား ခ်မ္းခ်မ္းသာသာျဖင့္ ပညာသင္ယူခြင့္ ေနထိုင္ခြင့္ရေနၾကသည္။ ေက်းဇူးႀကီးမားပါေပစြ။
          မကုဋေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ရစဥ္တစ္လအတြင္းမွာပင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္း၊ ဗီဇာသက္တမ္းတိုးျခင္း၊ ေနထိုင္ဖို႔ရာအတြက္ အေဆာင္ရွာေဖြငွါးရမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဒသခံဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ အလ်ဥ္းသင့္သလိုေနထိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ရပါသည္။
          မိမိအတြက္မွာမူ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူက သူေနထိုင္ခဲ့ရာေဒသခံေက်ာင္းကိုလဲႊေပးျခင္းေၾကာင့္ ေနရာအတြက္ပူစရာမလိုေတာ့ေပ။ ကိုယ္ပိုင္အခန္းႏွင့္ စိတ္ခ်မ္းခ်မး္သာသာပင္ေနရပါသည္။ ေက်ာင္းအပ္ျခင္းႏွင့္ ဗီဇာတိုးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ၿပီးေသာအခါတြင္ အသစ္ေရာက္လာသူမ်ားကို ဦးေဆာင္ကာ အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ဆရာေတာ္မွ သီရိလကၤာအႏွံ႔ ဘုရားဖူးပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္။ ကီလိုမီတာ ၄၀၀-ခန္႕သာက်ယ္၀န္းေသာ ကြ်န္းႏိူင္ငံေလးျဖစ္ရကား ကားစင္းလံုးငွားကာ တစ္ပတ္ခန္႔လည္လိုက္လွ်င္ပင္ ႏိူင္ငံအႏွံ႔နီးပါး လည္ၿပီးေတာ့သည္။
          မကုဋ၏အခန္းက႑မွာ သီဟိုဠ္ေနစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား အားထားရာျဖစ္ပါသည္။ ေဒသခံအစားစာမ်ားကို စာေသာက္ရတာၿငီးေငြ႕လာလွ်င္ မကုဋကို အခ်ိန္မေရြးသြားႏိူင္သည္။ မိမိတို႔စိတ္ႀကိဳက္၀ယ္ခ်မ္းကာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ခ်က္ျပဳတ္စားႏိူင္သည္။ တက္ေရာက္ရာတကၠသိုလ္အသီးသီးႏွင့္ ေနထိုင္မႈမတူျခင္းေၾကာင့္ ေ၀းကြာေနရေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ ဆံုဆည္းရာလည္းျဖစ္သည္။ အခ်ဳပ္ေျပာရလွ်င္ မကုဋသည္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားအားလံုး၏ မကုဋျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးရွင္ မိခင္သဖြယ္လည္းျဖစ္သည္။ ရာစုႏွစ္တစ္ခုအတြင္ ခ်င္းနင္း၀င္ေရာက္လာၿပီျဖစ္ေသာ မိခင္မကုဋကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္သိမ့္ၾကပါစို႔။ ႏိူင္င့ံဂုဏ္ ရဟန္းဂုဏ္ကိုေစာင့္ထိန္းျခင္းျဖင့္ မိခင္မကုဋကို အလွခ်ယ္ၾကပါစို႔။ တာ၀န္ကိုယ္စီထမ္းေဆာင္ျခင္း၊ စည္းကမ္းရွိျခင္း၊ အသိတရားတို႔ျဖင့္ မိခင္မကုဋကို ယုယၾကင္နာၾကပါစို႔။ သားေတာ္တို႔၏ အက်င့္သီလ၊ပညာ ကာယ၊ဥာဏလုံ႔လအားတို႔ျဖင့္ မိခင္မကုဋသည္ ေလာကအလယ္ ကမၻာ့အလယ္မွာ ၀င့္ထယ္ပါေစသား………………..။
                                                                              (ဆက္ပါဦးမည္)
                                                                              အရွင္ဥတၱမာနႏၵ
                                                                         (ေကလနိယတကၠသိုလ္)
*****

0 comments:

Post a Comment