အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, February 17, 2011

ေကလနိယသြားေတာလား အပိုင္း (၉) နိဂံုး


ေကလနိယသြားေတာလား
 

အပုိင္း (၉) နိဂံုး
တဲြလက္ၾကည္ျဖဴ ေဖးမကူ

          ေကလနိယတကၠသို္လ္၌ ပညာသင္ႏွစ္တစ္ခုတြင္ စာသင္ကာလအားျဖင့္ အပိုင္းသံုးရွိရာ၊ ပထမပိုင္းတြင္ သင္ၾကားသည့္ဘာသာရပ္မ်ားလံုးကို အထူးျပဳႏွင့္သာမန္ (Major & Minor)ဟု ခဲြျခားမေနရပဲ အားလံုးကိုတက္ေရာက္ရပါသည္။ သို႔မွသာ ေရြးခ်ယ္ရမည့္ဘာသာမ်ားကို မိမိတို႔စိတ္တိုင္းက် ေရြးခ်ယ္ႏိူင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုပထမပိုင္းစာသင္ကာလ၏ ကုန္ကာနီးေနာက္ဆံုးအပတ္တြင္ မိမိတို႔စိတ္တိုင္းက် ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကို မိမိတို႔ေက်ာင္းသားနံပါတ္ႏွင့္တကြ ေလွ်က္လႊာတြင္ျဖည့္စြက္ၿပီး တကၠသိုလ္သို႔ျပန္လည္တင္သြင္းရပါသည္။
          ထိုဘာသာရပ္မ်ားကို အၿပီးသတ္မေရြးခ်ယ္ခင္ ေကလနိယတကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ေနၾကကုန္ေသာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ မကုဋေက်ာင္းေတာ္သို႔လာေရာက္ကာ မည္သည့္ဘာသာရပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္ ပယ္သင့္သည္ဆိုတာႏွင့္ပတ္သက္၍ အေတြ႕ႀကံဳရွိေသာ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား၏ အႀကံေပးခ်က္မ်ားရယူကာ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ၾကပါသည္။ ဤသည္မွာ ေရွးအစဥ္ဆက္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ အစဥ္လာေကာင္းေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
          ထိုေနာက္တြင္ေတာ့ အဆိုပါဘာသာရပ္ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ပင္ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္အသီးသီး၏ အေၾကာင္းအရာ(Topic) မ်ားကို  တာ၀န္ယူေရးသားႏိူင္မည့္ အဂၤလိပ္ႏွင့္ ဆိုင္ရာဘာသာရပ္ကို ကြ်မ္းက်င္စြာေရးစြမ္းႏိူင္ေသာသူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၾကပါသည္။ ဘာသာရပ္ရွစ္ခုအတြက္ တာ၀န္ယူေရးသားမည့္သူရွစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္ၾကရပါသည္။ က်န္ေသာသူမ်ားက ထြက္ရွိလာေသာဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းရာ(Topic)မ်ားကို အလြယ္တကူ ဖတ္မွတ္ေလ့လာႏိူင္ပါသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ခက္ခဲလွေသာ အမ္ေအတန္းကို ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားမွာ လြယ္လြယ္ကူကူႏွင့္ပင္ ႏွစ္ခ်င္းေပါက္ေက်ာ္လႊားႏိူင္ခဲ့ၾကပါသည္။
          မိမိတစ္ဦးတည္း၏ အစြမ္းအစႏွင့္ဆိုရပါမူ အမ္ေအတန္းကို တစ္ႏွစ္တည္းျဖင့္ၿပီးဆံုးရန္ အေတာ္ပင္ခက္ခဲေပလိမ့္မည္။ “ႀကီးလွ်င္မွီ၊ ငယ္လွ်င္ခ်ီဆို”သည့္အတိုင္း မွီသင့္သူကမွီ၍ ခ်ီသင့္သူက ခ်ီခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ အမ္ေအေအာင္ပန္းကို အလြယ္ႏွင့္လွမ္းႏိူင္ခဲ့ၾကသည္။ “သုခံ သံဃႆ သာမဂၢီ= အဖဲြ႕စည္းမ်ား (ရဟန္းေတာ္မ်ား) ညီညြတ္ၾကျခင္းသည္ ခ်မ္းသာ၏။ “သမဂၢါနံ တေပါ သုေခါ= ညီညြတ္ၾကကုန္ေသာသူတို႔၏လုပ္ငန္းသည္ (ေအာင္ျမင္၏) ခ်မ္းသာ၏”ဟု ဓမၼပဒတြင္ ဘုရားရွင္က မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
          ပညာသင္ႏွစ္ ဒုတိယပိုင္းတြင္ မိမိေရးသားမည့္စာတမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ (Essay Proposal) ကို တကၠသိုလ္၏သက္ဆိုင္ရာဌာနကို တင္သြင္းရပါသည္။ ဆိုင္ရာဆရာ (Supervisor) ၏ အတည္ျပဳခ်က္လက္မွတ္ကိုရလွ်င္ အဆိုပါစာတမ္းကို ဆက္လက္ေရးသားရပါသည္။ စာသင္ကာလ တတိယပိုင္း၏ ေနာက္ဆံုးအပတ္မွ စာေမးပဲြမေျဖခင္ တစ္ပတ္အလိုအတြင္း စာတမ္းမ်ားကို အၿပီးသတ္တင္သြင္းရပါသည္။ စာတမ္းမတင္သြင္းသူမ်ားမွာ ေနာက္ဆံုးစာေမးပဲြႀကီးကို ေျဖဆိုခြင့္မရေပ။
          ေနာက္ဆံုးစာေမးပဲြႀကီးမေျဖဆိုခင္ တစ္လအလိုမွာ ေက်ာင္းပိတ္ေပးပါသည္။ စာေမးပဲြေျဖခြင့္လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ဘာသာရပ္မ်ား၊ ေျဖဆိုရမည့္အခ်ိန္ဇယားမ်ားကို တကၠသိုလ္စာတိုက္မွတစ္ဆင့္ မိမိတို႔ဆိုင္ရာလိပ္စာအတိုင္း အေရာက္ေပးပို႔ပါသည္။ ေျဖဆိုရမည့္ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ မိမိေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္ဘာသာရပ္မ်ား လဲြေခ်ာ္ေနလွ်င္ တကၠသိုလ္၏ စာေမးပဲြဆိုင္ရာဌာနကို အခ်ိန္မွီျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားရပါသည္။ စာေမးပဲြႀကီး၏ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ တစ္ႏွစ္တာအတူတက္ခဲ့ၾကေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ စာသင္ၾကားေပးခဲ့သည့္ဆရာမ်ားအားလံုး စုေပါင္းကာ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုအတူတကြ႐ိုက္ၾကပါသည္။ ထိုေနာက္ မိတ္ဆက္ပဲြျဖင့္ တကၠသိုလ္စာသင္ႏွစ္ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့သလို၊ ႏူတ္ဆက္ပဲြျဖင့္သာ စာႏွစ္တစ္ခုကို ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္အဆံုးသတ္ခဲ့ပါေတာ့သည္။
          ေကလနိယတကၠသိုတြင္ ျမန္မာႏိူင္ငံရွိေဒသအသီးသီးမွ ရဟန္းေတာ္မ်ား လာေရာက္တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ ေနရာျခင္းမတူၾကသလို၊ လူမ်ိဳးခ်င္းလည္းကြဲျပားၾကပါသည္။ ထိုအတူ တကၠသိုလ္ကို လာေရာက္ခဲ့ရာလမ္းေၾကာင္းခ်င္းလည္းမတူညီၾကပါ။ ျဖတ္သန္းခဲ့ရာ ဘ၀ေပးအေျခေနမ်ား မတူညီခဲ့သည့္အေလွ်ာက္ အခ်ိဳ႕မွာ လြယ္လင့္တကူေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကၿပီး၊ အခ်ိဳ႕မွာမူ ခက္ခက္ခဲခဲရုန္းကန္ၿပီးမွ ေရာက္လာခဲ့ၾကရေပသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ သီရိလကၤာေရာက္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားမွာ တစ္ေလွတည္းစီး တစ္ခရီးတည္းသြာမ်ားအျဖစ္မွတ္ယူကာ အခ်င္းခ်င္းေဖးမကူညီခဲ့ၾကသည္။
မိမိတို႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးဆင္းရဲပင္ပမ္းခံကာ သင္ၾကားခဲ့ေသာပညာမ်ားျဖင့္ မိမိဇာတိၿမိဳ႕ရြာမ်ားကို ဦးတည္ထားကာ ႏိူင္ငံအတိုင္းတာ တစ္ကမၻာလံုးအတိုင္းထာထိ စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ညႊန္ၾကားျပသေပးႏိူင္ပါေစ၊ ဗုဒၶ၏လမ္းစဥ္ကိုလိုက္ကာ အမ်ားအက်ိဳးျပဳ၊ သာသနာအက်ိဳးျပဳမ်ား ထိထိေရာက္ျဖစ္ေစ အုပ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင္ပမာျဖစ္ေစ မဆုတ္မနစ္ႀကိဳးစားအားထုတ္ႏိူင္ပါေစဟု ဆႏၵျပဳလိုက္ရပါေတာ့သည္။ သို႔မွသာ မိမိတို႔အား ပစၥည္းေလးပါးျဖင့္ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ ျဖဴျဖဴစင္စင္လွဴဒါန္းေထာက္ပံ့ခဲ့ၾကသည့္ ဒကာ/ဒကာမ်ားကို စစ္မွန္ေသာေက်းဇူးဆပ္ရာလည္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
ေမတၱာျဖင့္-
          အရွင္ဥတၱမာနႏၵ
   (ေကလနိယတကၠသုိလ္)
February 17, 2011 (10:38 am) 
*****

0 comments:

Post a Comment