အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Monday, December 27, 2010

General knowledge for English-သင္တန္း


General knowledge for English-သင္တန္း
        Venerable Mirisse Dhammika-၏ Stress Reduction for Youth through mindfulness and loving-kindness-စာအုပ္ကို သင္ၾကားေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပညာဒါန သင္ၾကားပို႔ခ်မည္ျဖစ္၍ စိတ္ပါ၀င္စားသူ မည္သူမဆိုတက္ေရာက္ႏိူင္ပါေၾကာင္း။
သင္တန္းေနရာ= စာၾကည့္တိုက္၊ မကုဋာရာမျမန္မာေက်ာင္း။
စတင္မည့္ရက္ = Sun, December 26, 2010
အခ်ိန္        = ည (၈- ၉:၃၀) {တနဂၤေႏြ၊ တနလၤာ၊ အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ၾကသပေတး}
သင္ၾကားေဆြးေႏြးမည့္ဆရာေတာ္ = အရွင္ဥတၱမာနႏၵ
သင္ၾကားေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာ= အဂၤလိပ္သဒၵါႏွင့္အသံုးအႏံူး၊ ၀ါက်တည္ေဆာက္နည္းႏွင့္ ဘာသာျပန္ဆိုနည္းတို႔အျပင္ အျခားသင့္ေလွ်ာ္ရာတို႔ကို Recommended Text-ကိုအေျခခံကာ သင္ၾကားေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။
မွတ္ခ်က္။ ။ သင္တန္းျပဌာန္းစာအုပ္ကို Rs-150-ျဖင့္ ဖံုးနံပါတ္ {0755967174; 0756152683} တြင္၄င္း၊ B C C-တြင္၄င္း မွာယူ၊ရရွိႏိူင္ပါသည္။ သင္တန္းအခ်ိန္၊ ေန႔တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေ၀ဖန္အႀကံျပဳႏိူင္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment