အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Friday, December 31, 2010

မသိ၍ မသိသူ ၏ ေျခဆင္း


         မသိ၍ မသိသူ

      ၏

     "ေျခဆင္း"
“ခင္ရာေဆြမ်ိဳး၊ ၿမိန္ရာဟင္းေကာင္း”ဟု ျမန္မာဆိုရိုးစကားတစ္ခြန္းကို စာဖတ္သူအားလံုး ရင္းႏွီးၿပီးသားျဖစ္သည္ဟု စာေရးသူအေနနဲ႔ ေကာင္းစြာယုံၾကည္ပါသည္။ အမွန္ကိုေျပာရလွ်င္ စာေရးသူကို ေမြးခဲ့ရာအရပ္တြင္ စာေပကို အမွန္တကယ္လုိက္စားသူမွာ လက္ခ်ိဳးေရတြက္လိုက္လွ်င္ လက္ႏွစ္ဖက္ျပည့္ရန္ကိုပင္ အေတာ္ကိုခဲယဥ္းလွပါသည္။

Tuesday, December 28, 2010

“ခ်စ္ရာေရာက္ေစလို”
“မေခၚခ်င္လို႔ရသည္၊ မေတာ္ခ်င္လို႔မရ”ဟူေသာ ျမန္မာစကားသည္ အေတာ္ကို တာသြားလွသည္။ စိတ္အခန္႔မသင့္ေသာအခါ မည္သူ႔ကိုမဆို မေခၚမေျပာပဲ ေနေကာင္းေနႏိူင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ မိမိကို ေမြးလိုက္ေသာ မိဘႏွစ္ပါးကို ဆင္းရဲသည့္အတြက္ မိဘမေတာ္ခ်င္လို႔မရပါ။ မိဘႏွစ္ပါးသည္ ဆင္းရဲေကာင္းလည္း ဆင္းရဲေနလိမ့္မည္။ အမ်ိဳးဇာတ္အားျဖင့္လည္း နိမ့္က်ေကာင္း နိမ့္က်ေပလိမ့္မည္။ ျဖဴျဖဴမဲမဲ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ မည္သည့္အေနထားတြင္ ရွိေနေစကာမူ မိဘသည္ မိဘသာလွ်င္ျဖစ္သည္။
ဥပမာအားျဖင့္ေျပာရလွ်င္ မစင္အညစ္ေၾကးထြက္ရာအရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိ၏တင္ပါးကို ျဖတ္ပစ္၍မရစေကာင္းေပ။ ထိုအတူသာလွ်င္ လူဆိုးျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ မိဘကို မိဘမေတာ္ခ်င္၍မရေပ။ မရွိဆင္းရဲေသာေၾကာင့္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းကို ေဆြမ်ိဳးမေတာ္ခ်င္၍လည္း မရေပ။
***********
အခန္းနားတစ္ခုတြင္္ျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူ၏ေဘးတြင္ စဟၤာလရဟန္းေတာ္တစ္ပါး လာထုိင္သည္။ အျပန္အလွန္မိတ္ဖဲြ႕ၾကၿပီး စကား၀ိုင္းေလတစ္ခုကို ဖန္တီးျဖစ္ခဲ့သည္။ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မည့္အေၾကာင္းေလးမ်ား ေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ အတန္ငယ္ရင္းႏွီးလာၿပီး အျပင္ပအေၾကာင္းရာေတြကိုပါ ေျပာျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။
အဆိုပါရဟန္းေတာ္ကပင္ ကမၻာေပၚတြင္ တရုတ္ႏိူင္ငံသည္ အင္အားႀကီးႏိူင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖြင့္ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအားအေကာင္းဆံုး ႏိူင္ငံတစ္ခုလည္းျဖစ္ေၾကာင္း သူ၏ရႈေထာင့္အျမင္မ်ားကို ခိုင္ခိုင္လံုလံုကိုးကားၿပီး ေျပာေလ၏။ စာေရးသူကလည္း မိမိအျမင္ရေျပာရရင္ တရုတ္ထက္ အေမရိကန္ႏိူင္ငံကသာလြန္ေၾကာင္းကို မိမိအျမင္ျဖင့္ ျပန္လည္ေျပာျဖစ္ေလသည္။
ထိုေနာက္ သာမန္စကား၀ိုင္းေလးကေန စကားရည္လုပဲြ {Debate} ဆန္ဆန္ေလးျဖစ္လာခဲ့သည္။ သာမန္လူတို႔၏ထံုးစံအတိုင္း “ငါ့စကားႏြားရ” သေဘာမ်ိဳး ကိုယ္အယူဆကို မွန္ကန္ေၾကာင္း အျပင္းအထန္ႀကီးမဟုတ္ေပမဲ့ အေတာ္ကေလးေတာ့ ေျပာခဲ့ၾကသည္။ ငယ္စဥ္က ဖတ္ခဲ့ဖူးေသာ မိလိႏၵပဥွ-စာအုပ္ထဲက မိလိႏၵမင္းႏွင့္ ရွင္နာဂသိန ဗုဒၶ၀ါဒဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား မေဆြးေႏြးၾကမွီ ရွင္နာဂေသနမိန္႔ၾကားခဲ့ေသာ စကားနိဒါန္းေလးကို အမွတ္ရမိသည္။ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိရာတြင္ ပညာရွိတို႔၏သေဘာအတိုင္း ေဆြးေႏြးမည္ဆိုပါလွ်င္ မိလိႏၵမင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးပါမည့္အေၾကာင္း မိန္႔ခဲ့ဖူးသည္။
ပညာရွိတို႔၏ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းဆိုသည္မွာ မိမိမွားလွ်င္မွားသည့္အတိုင္း၊ တစ္ဖက္သား၏ အယူဆမွန္လွ်င္ မွန္သည့္အတိုင္း လကၡံတတ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိႏိူင္လွ်င္ၿပီးေရာ ျငင္းခုံေနျခင္းမ်ိဳးကို ေရွာင္ၾကဥ္ရျခင္းျဖစ္သည္။
စာေရးသူတို႔ကေတာ့မူ မည္သူကမွန္သည္၊ မည္သူကမွားသည္ဆိုတာကို တိတိက်က် သက္ေသေထာက္ျပစရာ ဗဟုသုမျပည့္စံုၾကေသာေၾကာင့္ အျပန္အလွန္ပင္ မိမိတို႔၏ ျဖစ္ႏိူင္ေျခရွိသည္ဟုယူဆရေသာ အရာမ်ားကို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းပင္ မိတ္ျဖစ္ေဆြျဖစ္ ေျပာဆိုၾကျခင္းေတာ့ျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္ဆံုးတြင္မူ အဆိုပါ စဟၤာလရဟန္းေတာ္က “ကမၻာေပၚတြင္ရွိေသာ ႏိူင္ငံေတြအထဲတြင္ ဘယ္ႏိူင္ငံကို သေဘာအက်ဆံုးလဲ”ဟု စာေရးသူကိုေမးပါသည္။ စာေရးသကလည္း “အမွန္တိုင္းေျပာရမယ္ဆိုယင္ ငါ့ရဲ႕မိခင္ႏိူင္ငံကို သေဘာအက်ဆံုးပဲ”ဟု ျပန္ေျပာခဲ့ေလသည္။ ဘယ္ႏိူင္ငံေတြဘယ္ေလာက္တိုးတက္ေနပါေစ ငါကေတာ့ ငါ့ႏိူင္ငံကိုပဲ အႏွစ္သက္ဆံုးပါပဲဆိုေသာ စာေရးသူ၏စကားကိုၾကားရေသာအခါ အဆိုပါရဟန္းေတာ္က ဒီကိစၥမွန္တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ငါရိုးရိုးသားသားကို ေထာက္ခံပါတယ္ဟုေျပာခဲ့ပါသည္။
*******************
စာေရးသူတို႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔ေမြးဖြားရာ ဇာတိကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး ဂုဏ္ငယ္စရာမရွိသလို၊ သိမ္ငယ္ေနစရာလည္းမလိုပါ။ အေၾကာင္းမွာ မိမိတို႔အေနျဖင့္ “ငါတို႔က ဒီႏိူင္ငံကကြ”လို႔ အတိက်ေျပာစရာ ႏိူင္ငံရွိသည္။ “ငါတို႔က.. ဒီလူမ်ိဳးကြ”ဟု အမ်ိဳးဇာတ္လည္း ခိုင္ခိုင္မာမာရွိသည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ မိမိႏိူင္ငံႏွင့္ မိမိလူမ်ိဳး မွန္မွန္ကန္ကန္ရွိေနသည့္အတြက္ အမ်ားတကာအလယ္မွာ မ်က္ႏွာငယ္ေနစရာမလိုသကဲ့သို႔ သိမ္ငယ္ေနဖို႔လည္းမလိုပါ။ မိမိႏိူင္ငံက စီးပြားေရးအရေသာ္၄င္း၊ အျခားအေၾကာင္း တစ္ခုခုေၾကာင့္ေသာ္၄င္း သိမ္ငယ္သည္ဟုခံစားေနရၿပီး “ငါက..လူမ်ိဳးမဟုတ္၊ ဒီႏိူင္ငံက မဟုတ္”ဟု ေျပာမည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ "ေဒါင္းေယာင္ေဆာင္ေသာက်ီးသာ" ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးေကာင္းစားေရးသည္ အဆိုပါႏိူင္ငံသားတိုင္း၊ သက္ဆိုင္ရာလူမ်ိဳးတိုင္းႏွင့္ အဓိကအားျဖင့္သက္္ဆိုင္ေနပါသည္။ ပတၱျမားသည္ မိမိထြက္ခဲ့ရာအရပ္ကို မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္မွ် ဂုဏ္မပ်က္ေစခဲ့ပါ။ သက္မဲ့အရာ၀တၳဳေတြပင္လွ်င္ မိမိေမြးဖြားလာရာအရပ္ကို ဂုဏ္တင့္ေစလွ်င္ စာေရးသူတို႔ သက္ရွိမ်ားအေနျဖင့္ မိမိႏိူင္ငံ၊ လူမ်ိဳးအတြက္ ဂုဏ္တင့္ေစဖို႔အတြက္ မလုပ္စေကာင္းရာပါေလာ?
ထိုသို႔လုပ္ရာတြင္လည္း ငါက ဒါလုပ္လို႔ တစ္ျခားသူမ်ားလည္း ငါ့လိုလုပ္ရမည္ဟု မဆိုသင့္ပါ။ မိမိဆိုင္ရာနယ္ပယ္ကေန မိမိကြ်မ္းက်င္သည့္အလုပ္ျဖင့္ “အုတ္တစ္ခ်ပ္၊ သဲတစ္ပြင့္”

Monday, December 27, 2010

General knowledge for English-သင္တန္း


General knowledge for English-သင္တန္း
        Venerable Mirisse Dhammika-၏ Stress Reduction for Youth through mindfulness and loving-kindness-စာအုပ္ကို သင္ၾကားေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပညာဒါန သင္ၾကားပို႔ခ်မည္ျဖစ္၍ စိတ္ပါ၀င္စားသူ မည္သူမဆိုတက္ေရာက္ႏိူင္ပါေၾကာင္း။
သင္တန္းေနရာ= စာၾကည့္တိုက္၊ မကုဋာရာမျမန္မာေက်ာင္း။
စတင္မည့္ရက္ = Sun, December 26, 2010
အခ်ိန္        = ည (၈- ၉:၃၀) {တနဂၤေႏြ၊ တနလၤာ၊ အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ၾကသပေတး}
သင္ၾကားေဆြးေႏြးမည့္ဆရာေတာ္ = အရွင္ဥတၱမာနႏၵ
သင္ၾကားေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာ= အဂၤလိပ္သဒၵါႏွင့္အသံုးအႏံူး၊ ၀ါက်တည္ေဆာက္နည္းႏွင့္ ဘာသာျပန္ဆိုနည္းတို႔အျပင္ အျခားသင့္ေလွ်ာ္ရာတို႔ကို Recommended Text-ကိုအေျခခံကာ သင္ၾကားေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။
မွတ္ခ်က္။ ။ သင္တန္းျပဌာန္းစာအုပ္ကို Rs-150-ျဖင့္ ဖံုးနံပါတ္ {0755967174; 0756152683} တြင္၄င္း၊ B C C-တြင္၄င္း မွာယူ၊ရရွိႏိူင္ပါသည္။ သင္တန္းအခ်ိန္၊ ေန႔တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေ၀ဖန္အႀကံျပဳႏိူင္ပါသည္။

Friday, December 24, 2010

ရင္ဖြင့္လႊာ

"ရင္ဖြင့္လႊာ"
သူငယ္ခ်င္း.......
ႏိူင္ငံျခားကိုေရာက္စ
မင္းေျပာျပေတာ့
မိေ၀းဖေ၀း
ေဆြမ်ိဳးေ၀းတဲ့
အားလံုးကြာျခား
တိုင္းတစ္ပါးမွာ
ႏိူင္ငံနဲ႔လူမ်ိဳး
ဖြင့္ဖြင့္ၿဖိဳးေအာင္
အက်ိဳးျပဳပညာေတြ
စြမ္းစြမ္းတမံ..........ရွာေဖြရမယ္ဆို...............။
                              ဘ၀ေနာင္ေရး
                             စိတ္ေအးရေအာင္
                             အားသြန္ခြန္စိုက္
                             တစိုက္မတ္မတ္........သင္ၾကားေတာ့မယ္ဆို..........။
                             ဘ၀အဆင့္
                            ငြားငြားစြင့္ေအာင္
                          အလုပ္ႀကိဳးစား........ရိုးရိုးပဲသြားေတာ့မယ္ဆို...........။
စား၀တ္ေနေရး
ေလာကအေရးေတြမွာ
ငါ့မိဘေတြကို
လူရာ၀င္ေစေတာ့မယ္ဆို...........။
                                 အခုေတာ့..........သူငယ္ခ်င္း
                                မင္းရဲ႕စိတ္ေတြ
                               ေ၀ေလေလနဲ႔
                               ေရႊေရာင္အိပ္မက္ေတြကို
                              ေရးေပၚအရုပ္ေရးသလို
                             ခပ္ေရးေရးနဲ႔
                            ေလဖမ္းဒန္းစီးေနသလိုပါလား............။
တုိ႔ဘ၀ေအာင္ျမင္ေရးတြက္
နည္းပညာေလွကားထက္ေတြကို
မွန္မွန္တက္ရမည့္အစား
ကိုးကြယ္ရာတစ္ပါးအျဖစ္
မင္းႏွလံုးသားမွာ
ေနရာေပးလိုက္ၿပီလား..........။
                                 တကယ္ေတာ့..........သူငယ္ခ်င္း
                                ေလွကားထက္ဆိုတာ
                                ဖက္ေနဖို႔မရည္ရြယ္
                               တက္ေနဖို႔သာလိုတယ္ေလ............။
အခုလိုဆိုေတာ့
ငါကမင္းကို
မခ်စ္လို၍
အျပစ္ဆိုေနျခင္းမဟုတ္ပါ
မင္းရည္ရြယ္ခ်က္
မပ်က္ကြက္ေအာင္
သတိေဆာင္ရျခင္းပါ.......သူငယ္ခ်င္.........။
                                                   မင္းတစ္ေယာက္
                                                  လမ္းေျဖာင့္ေျဖာင့္မွာ
                                                 ပန္းေတြကိုေကာက္
                                                စမ္းေရကိုေသာက္ေနခ်ိန္ဆို
                                               ငါ့ကုိေမ့ပါ
                                              စိတ္မနာဘူး.....သူငယ္ခ်င္း........။
ဖြဟဲ့လဲြေစ
ျဖစ္ပါေစနဲ႔
မင္းတစ္ေယာက္ျဖင့္
ဆံၿမိတ္လည္းေျပ
ပန္းေျခာက္ေၾကြသို႔
မ်က္ရည္မိုးေဆြ
ရင္နင့္ေလမည့္
ဘ၀ဆိုးရြား
က်ကာသြားရင္
ငါဟာမင္းတြက္ .........မပ်က္ကြက္ဘူး............။
                                   အဲဒီအခါ
                                   မင္းနဲ႔ငါ့ၾကား
                                   တံခါးမျခား
                                  ဓားလည္းမထားဘူး...........။
ဒါေပမဲ့........
ဒီတစ္ခုေတာ့
မင္းခြင့္ျပဳပါ
သန္႔စင္တဲ့ငါ့ရင္ခြင္
မင္း၀င္လာရင္ အသင့္ျဖစ္ေအာင္
သူငယ္ခ်င္းဆိုတဲ့ ေသာ့ေလးတစ္ေခ်ာင္းကို
ေပးလိုက္ပါရေစလား................။ ။
                                             သူ{သရက္}

Wednesday, December 22, 2010

          "သူငယ္ခ်င္း"
 ေလာကဓံလိႈင္ေတြၾကားက
ရြက္နဲ႔ေလွလို
လိုအပ္လို႔ခ်ည္ေႏွာင္ထားတဲ့ႀကိဳးေလးပါ
တက္နဲ႔ေလွလိုလည္း
အျပန္အလွန္အားျပဳပါမွ
ေရွ႕ကိုေရာက္ၾကမယ္ေလ.....
                 စြန္လႊတ္တင္ေနသလို
                 မင္းကလည္းတင္း
                 ငါကလည္းမေလ်ာ့ႏိူင္လွ်င္
                 ျပတ္ဖို႔ပဲရွိေတာ့တယ္
တကယ္ေတာ့ ဒို႔ေတြဟာ
သူငယ္ခ်င္းဆိုတဲ့ ဖန္ခြက္ကေလးကို
ဖြဖြေလးကိုင္ ရြရြေလးပိုင္ထားရတာေလ
မေတာ္လို႔မ်ား
လြတ္က်လို႔ကဲြခဲ့ရင္
အဆင့္ျမင့္နည္းပညာအားကိုးနဲ႔
ျပန္အစားထိုးလို႔ ရတယ္ဆိုေပမဲ့
အက္ၾကာင္းေလးကေတာ့ က်န္ေနမွာပဲ..။
                                             သူ {သရက္}